Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker

Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om VE-bonusordning til naboer til vindmøller, solcelleanlæg, bølgekraftanlæg og vandkraftværker i høring.

Bekendtgørelsen vedrører opstillere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg) og nære naboer til VE-anlæg, som bor inden for 8 gange møllehøjden fra vindmøller, 200 meter fra solcelleanlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 2-4 i lov om fremme af vedvarende energi, og 200 meter fra vandkraftværker og bølgekraftanlæg, der har vundet ret til pristillæg i et teknologineutralt udbud efter § 50 d i lov om fremme af vedvarende energi. VE-bonusordningen giver disse nære naboer til VE-anlæg ret til en bonus svarende til en andel af produktionen fra VE-anlægget. 

Alle ændringer fremgår i høringsudkast med rettelsesmarkeringer. Det bemærkes, at det kun er de enkelte ændringer, der sendes i høring og ikke hele bekendtgørelsen.

Find høringsmaterialet på høringsportalen

Mere om Høringer