Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Høring over udkast til bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Høringsfrist: den 07. november 2018, kl. 12.00.

Energistyrelsen sender revision af bekendtgørelse nr. 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder i høring.

Med høringsudkastet foretages en række ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 1212 af 19. november 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder.

Ændringer:

  • Grænsen for, hvornår en virksomhed kan undtages fra reglerne om energisyn, hæves fra 100.000 kWh/år til 1.000.000 kWh/år. 
  • Indberetning af energisyn, vil fremover foregå via virk.dk og ikke pr. e-mail. Endvidere foretager Energistyrelsen mindre ændringer af sproglig karakter.
  • Bekendtgørelsen implementerer to bestemmelser fra energieffektivitetsdirektivet, som sikrer åbenhed på markedet for energitjenester.

 

Projektet er i offentlig høring frem til 07. november 2018.

Skriftlige indsigelser og bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til shp@ens.dk eller til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Energistyrelsen.

Dokumenter

Høringsbrev

Høringsliste

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

 

 

 

Mere om Høringer