Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Høring over udkast til forskellige bekendtgørelser på frekvensområdet

Høringsfrist d. 19. november 2018

Energistyrelsen sender hermed en række udkast til bekendtgørelser på frekvensområdet i høring. https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62310

Ændringerne består i en række forslag til tekniske tilpasninger bl.a. som følge af Kommissionens gennemførelsesafgørelse og en række ECC-beslutninger samt til ændringer af bestemmelserne om tidsbegrænsning af tilladelsers varighed.

Ændringerne er indarbejdet i følgende bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
  • Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
  • Bekendtgørelse om radiogrænseflader
  • Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Eventuelle bemærkninger til bekendtgørelserne bedes være Energistyrelsen i hænde senest den 19. november 2018 på e-mail tele@ens.dk.

Høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen på www.borger.dk efter høringen.

Mere om Høringer