Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (Bemyndigelse til afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg)

Høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om fremme af vedvarende energi (Bemyndigelse til afholdelse af et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg)

Høringsfrist: 15. december 2017

Fredag den 17. november 2017

Det overordnede formål med lovforslaget er at omlægge solcellepuljen for 2017 til et udbud for at sikre mest vedvarende energi for pengene. Dette blev aftalt i forlængelse af energiforligskredsmødet den 26. september 2017 mellem partierne i energiforligskredsen.

Lovforslaget indeholder en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til at afholde et udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg på under 1 MW.

Eventuelle spørgsmål vedrørende udkast til lovforslag kan rettes til:
Tina Knudsen-Leerbeck, tkl@ens.dk, tlf.: 33  92  67 17.

Høringssvar bedes være energistyrelsen i hænde senest den 15. december 2017 og sendes til ens@ens.dk med kopi til tkl@ens.dk

Myndighed: Energistyrelsen
Type: Lovforslag
Høringsfrist: 15. december 2017

Læs mere på Høringsportalen

Mere om Høringer