Høring: Udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Reglerne indebærer, at en region kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet fra den 30 juni 2021 og frem uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget i medfør af § 4, stk. 6, i lov om elforsyning, hvis solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen, eller solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen.

Der foretages herudover enkelte sproglige præciseringer for kommunale solcelleanlæg omfattet af bekendtgørelsen.

Høringsmateriale

Udkast til bekendtgørelse

Høringsbrev

Høringsliste - ekstern

Høringsfrist

4. juni 2021 kl. 12.00

Kontaktpersoner

Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til følgende:

Agnes Skovlund Jensen (agsj@ens.dk eller 33927423)

Mere om Høringer