Høring: Udkast til Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2021

Høring: Udkast til Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2021

Høringsfrist: 19-11-2021

Energistyrelsen har sendt udkast til de Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2021 i høring. Læs mere her

I materialet præsenteres en række forudsætninger til brug for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet, og særligt til udarbejdelse af projektforslag, som skal leve op til varme-forsyningsloven og projektbekendtgørelsens krav til kollektive varmeforsyningsprojekter. Forudsætningerne skal bruges i samspil med Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, juli 2021, der nærmere beskriver den beregningsmetode, der skal anvendes.

Publikationen indeholder prisforløb for brændsler og el, faktorer til beregning af emissioner samt enhedspriser til værdisætning af emissioner.

Høringsmaterialet omfatter en publikation og et tilhørende regneark med tabeller. Endvidere udgives der et metodenotat om tillæg til elprisen. 

Høringsmateriale 

Publikationen
Regneark med tabeller
Metodenotat om tillæg til elprisen

Høringsfrist

19. november 2021

Høringssvar bedes sendt med angivelse af journalnummer 2021-2589 til funktionspostkassen sbf@ens.dk med kopi til mela@ens.dk.

Kontakt

Forespørgsler kan rettes pr. mail til funktionspostkassen sbf@ens.dk med kopi til mela@ens.dk.

Hvis det drejer sig om korte, opklarende spørgsmål er telefonisk kontakt også en mulighed. Det kan ske til:

Mette Larsen, tlf. 3392 6869

Signe Wichmann Nordholt, tlf. 3392 7907

Ingeborg Ørbech, tlf. 3392 4944

Mere om Høringer