Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)

Høringsfrist: 11. august 2017

Baggrunden for den foreslåede lovændring er regeringens ønske om at tilvejebringe et klart retsgrundlag til beskyttelse af rigets udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser på det danske søterritorium. Hidtil har rørledningsanlæg på søterritoriet været reguleret i bekendtgørelser udstedt med hjemmel i statens højhedsret over søterritoriet. Der vurderes i midlertidig ikke at være et klart grundlag for at inddrage udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn. Der er derfor behov for at etablere en sikker lovhjemmel.

Høringssvar vedrørende lovforslaget kan frem til den 11. august 2017 fremsendes pr. e-mail til: ens@ens.dk med kopi til Lene Dalsgaard på e-mail: ld@ens.dk

På Høringsportalen kan du finde mere information om den foreslåede lovændring:

Gå til Høringsportalen

Mere om Høringer