Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe

Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for Baltic Pipe

Torsdag d. 21. december, 2017

Energistyrelsen har fra det danske Energinet og det polske Gaz-System modtaget en ansøgning om igangsættelse af en miljøvurdering og en udtalelse om et afgrænsningsnotat vedrørende Baltic Pipe projektet. Baltic Pipe projektet omhandler nedlæggelsen af en gasrørledning fra Europipe II i Nordsøen til Danmark, hen over Danmark og videre i Østersøen til Polen. Projektet består af følgende elemeter:

  • Rørledning fra Europipe II i Nordsøen og ind til vestkysten af Danmark ved Blåbjerg
  • Rørledning i Jylland fra ilandføringen ved Blåbjerg til modtageterminal Nybro
  • En udbygning af modtageterminalen i Nybro
  • Rørledning i Jylland fra Egtved til Lillebælt
  • Rørledning til krydsning af Lillebælt
  • Rørledning på Fyn fra Lillebælt til Nyborg
  • Anlæg af kompressorstation og transformerstation ved Næstved
  • El-kabeler fra en eller flere eksisterende el-transformerstationer ved Blangslev, Fensmark og Haslev og frem til kompressorstationen
  • Rørledning på Sjælland fra Kongsmark til ilandføringen syd for Faxe
  • Rørledning over Østersøen fra Sydøstsjælland mod Polen

Du kan læse mere om projektet på Energinets hjemmeside

Energistyrelsen er VVM-myndighed for de dele af rørledningen, der befinder sig på havet. Miljøstyrelsen er VVM-myndighed på land.

Inden miljøkonsekvensrapporten bliver udarbejdet, skal VVM-myndighederne afgrænse rapportens indhold. For at udarbejde afgrænsningen indkaldes hermed for idéer og forslag fra borgere, interesseorganisationer, myndigheder mfl. til de forestående miljøvurderinger på land og vand.

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, hvor du kan læse om projektet og de mulige miljøkonsekvenser:

Hent idéoplæg for Baltic Pipe

Du kan finde yderligere information om projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside

Høringssvar sendes til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk eller til:

Miljøstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Anfør venligst emnet: "Baltic Pipe".

Efterfølgende vil et afgrænsningsnotat blive udarbejdet af Miljøstyrelsen og Energistyrelsen i henhold til de gældende regler for vurdering af virkninger på miljøet (VVM). Det kan desuden oplyses, at projektinformationsdokumentet er udsendt til samtlige Østersølande i henhold til Espoo-konventionen.

Høringsfrist

Fredag d. 22. januar 2018

Kontaktperson i Energistyrelsen

Kasper K. Kristiansen
3392 6747
kak@ens.dk

Kortdata

Blåbjerg-Nybro
Egtved-Lillebælt
Fyn
Sjælland
Østersøen

 

 

Mere om Høringer