Offentlig høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2019 (AF19)

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til høringsudgaven af Analyseforudsætninger til Energinet 2019.

Analyseforudsætningerne er udarbejdet til brug for Energinets opgave med at udvikle infrastrukturen i energisystemet. Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040. Ansvaret for udarbejdelse af analyseforudsætningerne har tidligere ligget hos Energinet, men fra og med udgivelsen i 2018 har Energistyrelsen haft ansvaret for at fastlægge analyseforudsætningerne. Læs mere om analyseforudsætninger og høringen

Frist for kommentarer er 8. august 2019

Høringsudgaven af Analyseforudsætninger til Energinet 2019 er fremlagt for offentligheden frem til den 8. august 2019, og desuden sendt til relevante danske myndigheder og organisationer. 

Bemærkninger og spørgsmål til høringsudgaven sendes til Nathaniel Bo Jensen (nbj@ens.dk) med kopi til Mette Larsen mela@ens.dk senest d. 8. august kl. 12.

Mere om Høringer