Offentlig høring af Analyseforudsætninger til Energinet 2020 (AF20)

Det er nu muligt for offentligheden, herunder myndigheder og organisationer, at indgive kommentarer eller stille spørgsmål til høringsudgaven af Analyseforudsætninger til Energinet 2020.

Analyseforudsætningerne er udarbejdet til brug for Energinets opgave med at udvikle infrastrukturen i energisystemet. Analyseforudsætningerne er en beskrivelse af det danske energisystems udvikling frem mod 2040. Læs mere om analyseforudsætningerne

Frist for kommentarer er 7. august 2020

Kommentarer og synspunkter til Analyseforudsætninger til Energinet 2020 sendes til af20@ens.dk senest d. 7. august kl. 12.00. Angiv ”Høringssvar” i emnelinjen.

Det er desuden muligt at stille opklarende spørgsmål til analyseforudsætningerne forud for høringsfristens udløb. Opklarende spørgsmål stilles ved at skrive en mail til af20@ens.dk. Angiv ”Spørgsmål til Analyseforudsætninger 2020” i emnelinjen. Opklarende spørgsmål der stilles inden d. 2. juli kl. 12.00 vil blive besvaret senest d. 3. juli. Svartiden kan herefter blive længere grundet sommerferieperiodens begyndelse.

Mere om Høringer