Offentlig høring: Nedpløjning af elkabel mellem Høruphav og Kegnæs

Offentlig høring: Nedpløjning af elkabel mellem Høruphav og Kegnæs

Høringsfrist: 22. januar 2018

Energistyrelsen sender ansøgning om nedpløjning af elkabel mellem Høruphav og Kegnæs i offentlig høring.

Energistyrelsen er myndighed for etablering af nye elforsyningsnet på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

Projektet er i offentlig høring frem til 22. januar 2018.                    

Skriftlige indsigelser og bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til:

hch@ens.dk og cap@ens.dk eller til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Energistyrelsen. 

Høringsmateriale

Etablering af søkabel mellem Høruphav og Kegnæs, Natura 2000-Væsentlighedsvurdering

Ansøgning om tilladelelse til nedpløjning af mellemspændingskabel på søterritoriet Ved Hørup Hav

Teknisk specifiktation for elkabel

Oversigtskort: Høvruphav-Kegnæs

Søkort: Høvruphav

 

 

Mere om Høringer