Offentlig høring: Udskiftning af søkabel mellem Orø Øst og Hammer Bakker

Offentlig høring: Udskiftning af søkabel mellem Orø Øst og Hammer Bakker

Høringsfrist: 30. oktober 2017

Energistyrelsen sender ansøgning om udskiftning af 10kV elkabel mellem Orø Øst og Hammer Bakker i offentlig høring.

Energistyrelsen er myndighed for etablering af nye elforsyningsnet på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone.

Projektet er i offentlig høring frem til 30. oktober 2017.       

Skriftlige indsigelser og bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til:

lki@ens.dk og cap@ens.dk eller til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 København K

Når den offentlige høring er afsluttet, vil de indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Energistyrelsen. 

Høringsmateriale

Mere om Høringer