PSO-tariffen

Energistyrelsen fastsatte og offentliggjorde frem til udgangen af 2021 PSO-tariffen. 

Indtægterne fra tariffen blev anvendt til at dække omkostninger til vedvarende energi og decentrale værker samt forskningsmidler og administration af disse.

PSO-tariffen blev indført af Folketinget i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne i 1998. PSO-midlerne skulle dække udgifter til nye energiteknologier, der endnu ikke var i stand til at klare sig på rene markedsvilkår. Frem til udgangen af 2017 blev tariffen fastsat af Energinet hvorefter opgaven overgik til Energistyrelsen.

17. november 2016 blev der indgået en politisk aftale om gradvis afskaffelse af PSO-tariffen frem imod 2022. PSO-udgifterne blev fra 2017 derfor løbende flyttet fra den forbrugerbetalte PSO-tarif til finansloven. Udgifterne er nu fuldt ud finansieret via finansloven. 

I 2022 blev der gennemført en PSO-sluttarif til udligning af differencen imellem de opkrævede PSO-midler, og de PSO-udgifter, der var nødvendige til finansiering af produktion af vedvarende el mm. 

 

Specifikationer af PSO-tariffen

Baggrundsnotat vedr. PSO-sluttarif

 

Specifikationen af PSO-tariffen for december 2021

Specifikationen af PSO-tariffen Oktober-November 2021

Specifikationen af PSO-tariffen 3. kvartal 2021

Specifikationen af PSO-tariffen 2. kvartal 2021

Specifikationen af PSO-tariffen 1. kvartal 2021

Specifikationen af PSO-tariffen 4. kvartal 2020

Specifikationen af PSO-tariffen 3. kvartal 2020

Specifikationen af PSO-tariffen 2. kvartal 2020

Specifikationen af PSO-tariffen 1. kvartal 2020

Specifikationen af PSO-tariffen 4. kvartal 2019

Specifikationen af PSO-tariffen 3. kvartal 2019

Specifikation af PSO-tariffen 2. kvartal 2019

Specifikation af PSO-tariffen 1. kvartal 2019

Specifikation af PSO-tariffen 4. kvartal 2018

Specifikation af PSO-tariffen 3. kvartal 2018

Specifikation af PSO-tariffen 2. kvartal 2018

Specifikation af PSO-tariffen 1. kvartal 2018

 

Historiske tariffer

Historiske tariffer 2005 - 2021

Kontakt

Ingeborg Ørbech
Fuldmægtig (+45) 3392 4944