Fremme af energieffektive og intelligente bygninger, udvikling og demonstration

Energistyrelsen administrerer en pulje, der skal fremme udvikling og etablering af energieffektive og intelligente bygninger. Puljen er en del af en politisk aftale fra 2015 om udmøntning af energireserven. Formålet med puljen er at fremme energieffektivisering og udnyttelse af fleksibelt energiforbrug i bygninger. Den samlede ramme for initiativet er 11,2 mio. kr. pr. år i årene 2016, 2017 og 2018. 

Der kan bl.a. ydes tilskud til to typer af projekter. Dels udvikling og demonstration af nye teknologier og værktøjer, og dels etablering af lokale partnerskaber. Derudover benyttes puljen til at gennemføre analyser om hvordan energieffektivisering kan fremmes ved brug af data og digitalisering mv.

Du kan læse mere om puljen ved at klikke på nedenstående link.

Fremme af energieffektive og intelligente bygninger