Definitioner af allokerede tjenester i frekvensplanen

 

 

 

 

Dette er 3. sektion af den danske frekvensplan 2018, indeholdende definitioner på tjenesterne i frekvensplanen.

 

De allokerede tjenesters status som primære (tekst angivet med store bogstaver, fx »MOBIL«) og sekundære (tekst angivet med små bogstaver bortset fra stort forbogstav, fx »Mobil«) er defineret i Artikel 5 i RR. Definitionerne er gengivet i bilag B.

De definitioner af tjenester, som lægges til grund i den danske frekvensplan, er i overensstemmelse med de tilsvarende definitioner i Artikel 1 i RR. Disse tjenester er defineret ved følgende:

 

Aeronautisk mobil:

En mobiltjeneste til kommunikation mellem aeronautiske stationer og flystationer eller mellem flystationer, som også må anvendes af redningsfartøjs-stationer. Nødradiopejlesendere må anvendes i denne tjeneste på designerede nødfrekvenser.

 

 

Aeronautisk mobil (R):

En aeronautisk mobiltjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og -regelmæssighed, primært i nationale eller internationale civile luftruter.

 

 

Aeronautisk mobil (OR):

En aeronautisk mobiltjeneste tiltænkt kommunikation inklusiv kommunikation, der relaterer sig til flykoordinering, primært uden for nationale og internationale civile luftruter.

 

 

Aeronautisk mobil-satellit:

En radiokommunikationstjeneste, hvor mobile jordstationer befinder sig i fly. Redningsfartøjs-stationer og EPIRB’s må også deltage i denne tjeneste.

 

 

Aeronautisk mobil-satellit (R):

En aeronautisk mobil-satellittjeneste reserveret til kommunikation, der relaterer sig til flysikkerhed og -regelmæssighed, primært i nationale eller internationale civile luftruter.

 

 

Aeronautisk ra­dio­navigation:

En radionavigationstjeneste beregnet til understøttelse af luftfartøjer og deres sikre drift.

 

 

Amatør:

En radiokommunikationstjeneste, der kan bruges til selvtræning, interkommunikation og tekniske undersøgelser foretaget af radioamatører, det vil sige af behørigt autoriserede personer, som er interesseret i radioteknik alene ud fra et personligt sigte uden økonomisk interesse.

 

 

Amatør-satellit:

En radiokommunikationstjeneste, som anvender rumstationer på jord-satellitter til samme formål som amatørtjenesten.

 

 

Broadcast:

En radiokommunikationstjeneste, hvis transmissioner er beregnet til direkte modtagelse af den almindelige offentlighed. Denne tjeneste kan omfatte radio-transmissioner, tv-transmissioner eller andre typer af transmissioner.

 

 

Broadcast-satellit:

En radiokommunikationstjeneste, hvis signaler transmitteres eller retransmitteres af rumstationer, og som er beregnet til direkte modtagelse af den almindelige offentlighed.

 

 

Fast:

En radiokommunikationstjeneste mellem bestemte/specificerede faste punkter.

 

 

Fast-satellit:

En radiokommunikationstjeneste mellem jordbaserede stationer på givne positioner, når en eller flere satellitter anvendes. Den givne position kan være et bestemt/specificeret fast punkt eller ethvert fast punkt inden for bestemte/specificerede områder. I visse tilfælde omfatter denne tjeneste satellit-til-satellit forbindelser, som også kan virke i inter-satellit-tjenesten. Den faste-satellittjeneste kan også omfatte føde-kanaler (feeder links) for andre radiokommunikationstjenester.

 

 

Inter-satellit:

En radiokommunikationstjeneste mellem satellitter.

 

 

Jordobservations-satellit:

En radiokommunikationstjeneste mellem jordstationer og en eller flere rumstationer, som kan omfatte forbindelser mellem rumstationer i hvilke:

 

-

information relateret til Jordens karakteristika og dens naturfænomener inklusiv data relateret til miljøets tilstand, indsamles via aktive sensorer eller passive sensorer på satellitter,

 

-

tilsvarende information indsamles via luftbårne eller jordbaserede platforme,

 

-

sådan information kan blive distribueret af jordstationer i det pågældende system,

 

-

platform Interrogation kan omfattes.

 

 

 

Denne tjeneste kan også omfatte føde-kanaler (feeder links), hvis det er nødvendigt af hensyn til driften.

 

 

Landmobil:

En mobiltjeneste mellem basisstationer og landmobile stationer eller mellem landmobile stationer.

 

 

Landmobil-satellit:

En mobil-satellittjeneste, i hvilken mobile stationer er placeret på land.

 

 

Maritim mobil:

En mobiltjeneste mellem kyststationer og skibsstationer mellem skibsstationer eller mellem beslægtede ombordværende kommunikationsstationer. Redningsfartøjs-stationer og nødradiopejlesendere kan tage del i denne tjeneste.

 

 

Maritim radionaviga­tion:

En navigationstjeneste beregnet til maritim sikkerhed.

 

 

Meteorologiske hjælpemidler:

En radiokommunikationstjeneste anvendt til meteorologiske inklusiv hydrologiske observationer og udforskning.

 

 

Meteorologisk-satellit:

En jordobservations-satellittjeneste til meteorologiske formål.

 

 

Mobil:

En radiokommunikationstjeneste mellem mobile stationer og landstationer eller mellem mobile stationer.

 

 

Mobil-satellit:

En radiokommunikationstjeneste

 

 

 

-

mellem mobile jordbaserede stationer og en eller flere rumstationer eller mellem rumstationer anvendt i denne tjeneste, eller

 

-

mellem mobile jordbaserede stationer via en eller flere rumstationer.

 

 

 

Denne tjeneste kan omfatte føde-kanaler (feeder links).

 

 

Radioastronomi:

En radiokommunikationstjeneste, der baserer sig på modtagelse af radiobølger af kosmisk oprindelse.

 

 

Radionavigation:

Radiostedbestemmelse anvendt til navigationsformål inklusiv advarsel om forhindringer (obstruction warning).

 

 

Radionavigations-satellit:

En radiostedbestemmelses-satellittjeneste beregnet til radionavigationsformål.

 

 

Radiostedbestemmelse:

En stedbestemmelsestjeneste, der anvendes til bestemmelse af en position, hastighed og/eller andre af et objekts karakteristika eller til fremskaffelse af information relateret til disse parametre ved hjælp af radiobølgers udbredelsesegenskaber.

 

 

Rumforskning:

En radiokommunikationstjeneste, i hvilken rumfartøjer eller andre rumbårne objekter anvendes til videnskabelige eller tekniske forskningsformål.

 

 

Rum-operation:

En radiokommunikationstjeneste, der eksklusivt vedrører styring af rumfartøjer, særligt: Sporing i rummet (space tracking), rum-telemetri, o.lign.

 

 

Standardfrekvens og tidssignal:

En radiokommunikationstjeneste til videnskabelige, tekniske eller andre anvendelsesformål, der på specificerede radiofrekvenser udsender tidssignaler af særlig høj nøjagtighed, og tiltænkt generel modtagning.