Presse

Presse

F.eks. 7.12.2021
F.eks. 7.12.2021
Billede: Unsplash.com
Energistyrelsen og Miljøstyrelsen igangsætter nu en idéfasehøring om indhold af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark.
Nyhed
Foto: Colourbox
Åben dør-ordningen justeres tilbage til sit oprindelige formål om at fremme små og kystnære projekter ved at indføre nye krav til vedvarende energianlæg på havet fra den 1.
Nyhed
Foto: Lars Schmidt.
PSO-afgiften udfases endeligt ved udgangen af året. Den sidste PSO-tarif er blevet fastsat til 0,0 øre per kWh.
Pressemeddelelse
Illustration: Energistyrelsen. Den forventelige årlige udgift til varme i et typisk hus på 140 m2, afhængigt af varmetype.
De høje energipriser gør det endnu mere attraktivt at se på, hvordan man kan spare på energien – og der er mange gode råd at hente på SparEnergi.dk.
Pressemeddelelse
Billede: Colourbox
I 2021 er Danmark gået fra en samlet 3. plads til nu at indtage en samlet førerposition inden for udrulning og anvendelse af digital infrastruktur.
Pressemeddelelse
Energiproducenttællingen for 2020 viser, at en stigende andel af fjernvarmen produceres på brændselsfrie anlæg.
Nyhed
Billede: Unsplash.com
I 2022 fremlægger Energistyrelsen den anden globale afrapportering, som ifølge klimaloven skal offentliggøres hvert år i april i sammenhæng med den årlige klimastatus og –fremskrivning.
Nyhed
Illustration Energiø Bornholm. Energistyrelsen
Energistyrelsen inviterer borgere, virksomheder, myndigheder og andre med interesse i den kommende Energiø Bornholm til at indsende deres ideer og forslag til, hvad der skal indgå i miljøvu
Nyhed
Foto: Colourbox
Energistyrelsen afholder informationsmøder for virksomheder om nye rammer for udnyttelse af overskudsvarme samt tilskud til energieffektiviseringer med mere den 29. november og 2.
Nyhed
Foto: Lars Schmidt.
Energistyrelsen offentliggør nu datoer for ansøgningsrunderne i Erhvervspuljen i 2022.
Nyhed

Sider

Abonnér på Energistyrelsens nyheder

Tilmeld dig på Mynewsdesk

Kontaktpersoner

Ture Falbe-Hansen
Pressechef (+45) 2513 7846
Morten Christensen
Teamleder for Presse & Kommunikation (+45) 3392 6858
Laura Andersen
Pressemedarbejder (+45) 3395 0906