Hjem

Nyheder

Energistyrelsen har i dag tildelt støtte til otte fjernvarmeværkers investeringer i store, eldrevne varmepumper for i alt 26,2 mio. kr. Tilskudsordningen har til formål at fortrænge kul, olie eller naturgas i fjernvarmeproduktionen i Danmark. Det forventes, at flere af projekterne bliver sat i drift i 2022.
Billede: Getty Images
Antallet af førstegangskøbere stiger, og med de historisk høje energipriser har de nye boligejere udsigt til en høj varmeregning i indflyttergave. En kampagne skal hjælpe med at tænke energibesparelser og klima ind fra starten af tilværelsen som boligejer.
Illustration: Energistyrelsen
Thor Wind Farm I/S har vundet udbuddet af Thor Havvindmøllepark. Det er første gang, der gennemføres et udbud af havvind i Danmark uden støtte. Vinderen forventes inden for få år at betale 2,8 mia. kr. til staten, i takt med, at der produceres strøm.
De rekordhøje energipriser gør det endnu mere attraktivt at skifte til fjernvarme eller varmepumpe.
Energistyrelsen modtog den 1. september 2019 to ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi fra hhv. Innargi A/S (tidligere APMH Invest IV A/S) og Geotermisk Operatørselskab A/S (GEOOP).