Hjem

Nyheder

Udviklingen i Danmarks elforbrug inkl. nettab fra 1. kvartal i 2000 til 1. kvartal 2024. Kilde: Energistyrelsen
23. maj 2024
Elforbruget i Danmark nåede i 1. kvartal 2024 et nyt maksimum. Forbruget af kul og olie faldt, mens forbruget af vedvarende energi og naturgas steg sammenholdt med samme periode året før. Idriftsættelsen af Viking Link har samtidig præget eludvekslingen med udlandet.
22. maj 2024
På mandag kan boligejere igen ansøge den populære Varmepumpepulje. Puljen skal bidrage til at fremme den grønne omstilling og gavne forsyningssikkerheden. Mere end 20.000 danskere har i de seneste år energioptimeret deres bolig med tilskud fra Energistyrelsens puljer.
15. maj 2024
Den 15. maj er Danmarks nationale sommerlukdag, og tal fra Energistyrelsen viser, at der kan være flere hundrede millioner kroner at spare på landsplan, hvis de fleste husstande bruger bare få minutter på at sætte varmeanlægget på sommerdrift.
14. maj 2024
Skal en firedobling af el-produktionen fra vedvarende energi på land inden 2030 lykkes, er det afgørende, at der er lokal opbakning til vedvarende energi i lokalområdet. Derfor inviterer VE-rejseholdet til konference om lokal inddragelse og opbakning til vedvarende energi i det åbne land. Konferencen vil danne ramme for drøftelser om den nyeste viden og erfaringer på området på tværs af kommuner, branche og institutioner.
13. maj 2024
Alle virksomheder på listen over ikke-beskyttede gaskunder inviteres til at deltage i Energistyrelsens informationsmøde.