Hjem

Nyheder

Illustration: WSP's rapport 'Flagermus ved Kriegers Flak Havmøllepark 2022 2022 OG 2023, Maj 2024
20. juni 2024
WSP har for Energistyrelsen udarbejdet en rapport om flagermus ved Kriegers Flak Havvindmøllepark. Rapporten øger forståelsen af flagermusarternes færden på havet og er dermed et vigtigt indspil i Energistyrelsens håndtering af habitatdirektivets beskyttelse af flagermus i forbindelse med tilladelser til havvindmøller.
20. juni 2024
Danmarks undergrund er særligt velegnet til CO₂-lagring, som kan medvirke til at forhindre den globale opvarmning. Energistyrelsen har anbefalet klima-, energi- og forsyningsministeren at tildele tre tilladelser til efterforskning af CO2-lagring i undergrunden på land. Hvis nærmere undersøgelser viser, at undergrunden som ventet er velegnet til sikker lagring af CO2, kan rettighedshaverne senere søge om tilladelse til at påbegynde lagring.
Billede fra lanceringen af 'Vietnam Energy Outlook' i Hanoi.
19. juni 2024
Ny analyse viser, at det ikke kun er teknisk muligt for Vietnam at indfri sit mål om klimaneutralitet i 2050 - det er også det mest økonomisk rentable af de analyserede scenarier. Vietnams CO2-udledning skal dog toppe i 2030, hvis ikke omstillingen skal blive unødigt dyr. Derfor er der behov for at accelerere den grønne omstilling af energisektoren massivt nu.
19. juni 2024
De nye regler følger af det omarbejdede EU-direktiv om energieffektivitet, samt af Aftalen om grøn skattereform for industri mv.
Billede: Adobe Stock.
18. juni 2024
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) indkalder for anden gang i år ansøgere, der vil udvikle og demonstrere ny energiteknologi. Vil man have del i ansøgningsrundens 280 millioner kroner, så skal der søges senest den 2. september 2024 kl. 12:00.