Hjem

Nyheder

29. november 2023
EU-ETS udvides til også at omfatte brændstofoperatører, der frigiver brændsel til forbrug til opvarmning eller køling af bygninger, vejtransport og andre sektorer. Udvidelsen, kaldet EU-ETS-2, træder i kraft den 1. januar 2025. Det betyder, at brændstofoperatørerne skal være i besiddelse af en CO2-udledningstilladelse inden denne dato.
Grafik: EU-Kommissionen
24. november 2023
Nu er der åbent for ansøgninger til EU’s Innovationsfond. Der er i år blevet afsat over fire milliarder euro til nye innovative klima- og energiteknologier. Skal jeres virksomhed have del i midlerne, så søg inden ansøgningsfristerne i februar og april.
Billede: Adobe Stock
23. november 2023
Dansk ekspertise har været helt central for den nye plan for omstillingen af Indonesiens energisektor. Planen viser, hvordan Indonesien kan nå et af sine klimamål ti år før tid.
Figur: Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ].
22. november 2023
Forbruget af kul faldt 30,3 pct., og naturgasforbruget faldt 10,8 pct. i de første ni måneder af 2023 sammenlignet med samme periode året før. Samtidig voksede bionaturgasandelen af gasforbruget til 33 pct. og elproduktionen fra solceller steg hele 55 pct.
20. november 2023
Da Plug Power Idomlund Danmark ikke kan leve op til betingelsen om at stille en bankgaranti, har Energistyrelsen været nødt til at træffe en ny afgørelse i PtX-udbuddet. Det betyder, at Plug Power ikke længere er vinder af udbuddet. Samtidig bliver HyproDenmark/Everfuel tilbudt et forhøjet beløb.