Hjem

Bygningspuljen åbner 28. september 2021

Nyheder

Billede: Colourbox
Det er nu muligt at ansøge om støtte til projekter, der fokuserer på at følge og dokumentere klimaændringer og deres effekter i Arktis, særligt hvad angår Grønland via puljen for klimastøtte til Arktis. Puljen er åben for alle, og der er ansøgningsfrist søndag d. 14. november 2021.
Foto: Colourbox.
Det nuværende iblandingskrav for biobrændstoffer erstattes af et nationalt CO2e-fortrængningskrav for vejtransporten fra den 1. januar 2022. Energistyrelsen sender bekendtgørelse og håndbog om biobrændstoffers bæredygtighed i høring med frist for kommentarer 29. oktober.
Du sparer både penge og CO2 ved at lukke sommerhuset ned for vinteren. Høje elpriser giver en ekstra fordel i år.
De udvidede forundersøgelsesområder er skraveret i de orange områder. I de samlede forundersøgelsesområder i Østersøen vil der kunne placeres op til 3 GW havvind ifm. Energiø Bornholm.
Klima-, energi- og forsyningsministeren giver Energinet et nyt pålæg om at udvide de nuværende forundersøgelser ved Energiø Bornholm i Østersøen. Erfaringer fra andre havvindmølleprojekter viser, at det er hensigtsmæssigt at forundersøge et større område, fordi dele af arealerne måske viser sig ikke at kunne anvendes. Samtidig kan farvandet ved Bornholm være et relevant alternativ til Hesselø Havv
Energistyrelsen offentliggør Analyseforudsætninger til Energinet 2021 samt høringssvar fra energibranchen og styrelsens kommentarer herpå. Analyseforudsætningerne bruges af Energinet til at planlægge udviklingen af el- og gastransmissionsnettet.