Hjem

Nyheder

Billede: Colourbox
Udtjente olie- og gasfelter kan snart få nyt liv. En pulje på 197 mio. kroner støtter energitekno-logiske projekter med fokus på lagring af CO2 i Nordsøens undergrund. Der åbnes for ansøgere i juni 2021.
Illustration: Energistyrelsen
I Danmark er der godt gang i udrulningen af hurtigt bredbånd til de danske hjem, og den udvikling ventes at fortsætte over de kommende år. I midt 2020’erne forventes det, at 99 pct. af alle boliger og virksomheder vil have adgang til høje bredbåndshastigheder. Det viser dette års opdaterede fremskrivning af den såkaldte restgruppe.
Foto: Colourbox.
Energistyrelsen har i alt modtaget 186 ansøgninger om tilskud i anden ansøgningsrunde til Erhvervspuljen i 2021. Samlet set er der ansøgt for ca. 31 pct. af ansøgningsrundens afsatte midler.
I 2019 og 2020 blev der uddelt mere end 120.000 energimærker til danske bygninger fra Energistyrelsens energimærkningsordning. En ny rapport viser, at der vil kunne spares mange ton CO2, hvis de rentable energispareforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres. Rapporten fortæller samtidig, at automatisk digital kontrol forhindrer en række af de fejl, der tidligere har været.
Figur: Udviklingen i faktisk og korrigeret bruttoenergiforbrug 1990-2020
Sidste års nedlukning af samfundet på grund af Covid-19-pandemien satte sit præg på energiforbruget, som faldt med 8,5 pct. i 2020. Især forbruget af fossile brændsler som olie, gas og kul faldt markant, og det har betydet, at den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 12,4 pct. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2020, som Energistyrelsen udgiver i dag.