Hjem

Nyheder

Billede: Colourbox
15. august 2022
En ny standardløsning gør det nemmere for små og mellemstore virksomheder at ansøge om tilskud fra Erhvervspuljen til udskiftning af gamle brændselskedler under 1000 kW.
Billede: Energistyrelsen.
12. august 2022
Energistyrelsen har prækvalificeret tre ansøgere til at byde på CCUS-puljen, der har til formål at etablere storskala CO2 fangst i Danmark fra 2025 og rea-lisere CO₂-reduktioner på 0,4 mio. ton årligt fra 2026.
Det udbudte område, hvor der kan søges om tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i et afgrænset område i den danske del af Nordsøen
12. august 2022
Energistyrelsen udsender i dag en invitationsskrivelse om, at der fra den 15. august 2022 kan søges om tilladelser til efterforskning og lagring af CO2 i et afgrænset område i den danske del af Nordsøen.
Billede: Colourbox.
10. august 2022
Over 400.000 husstande har nu fået udbetalt en varmecheck på 6000 kr. som en økonomisk håndsrækning til at håndtere de ekstraordinært høje varmepriser for bestemte varmekilder i fyringssæsonen 2021-2022. Varmechecken er resultatet af to politiske aftaler indgået i februar og marts 2022, og en ny lov vedtaget i april 2022.
10. august 2022
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde om den kommende åbning for ansøgning om tilladelse til efterforskning og lagring af kuldioxid (CO2) i et område af Nordsøen.