Hjem

Nyheder

I 2019 og 2020 blev der uddelt mere end 120.000 energimærker til danske bygninger fra Energistyrelsens energimærkningsordning. En ny rapport viser, at der vil kunne spares mange ton CO2, hvis de rentable energispareforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres. Rapporten fortæller samtidig, at automatisk digital kontrol forhindrer en række af de fejl, der tidligere har været.
Figur: Udviklingen i faktisk og korrigeret bruttoenergiforbrug 1990-2020
Sidste års nedlukning af samfundet på grund af Covid-19-pandemien satte sit præg på energiforbruget, som faldt med 8,5 pct. i 2020. Især forbruget af fossile brændsler som olie, gas og kul faldt markant, og det har betydet, at den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 12,4 pct. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2020, som Energistyrelsen udgiver i dag.
Illustration: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
Energistyrelsen har lukket for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, da der er modtaget ansøgninger om flere penge, end der er afsat i denne runde af puljen. Puljen åbnes to gange mere i 2021 – næste gang efter sommerferien.
Illustration: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.
Den 7. april kl. 10 åbner Energistyrelsen igen for ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen til boligforbedringer, der sparer energi. Der er 250 mio. kr. i denne ansøgningsrunde, og der er afsat i alt 675 mio. i 2021.
Illustration: Energistyrelsen
Med Hesselø Havvindmøllepark fortsætter havvindseventyret, som over de sidste mange år har bevæget sig mod netto-nul-støtte. Det er afspejlet i den aftale om støttemodel, som regeringen og partierne bag klimaaftalen har indgået. Støttemodellen sikrer gode rammer for at fortsætte mod det politiske mål om netto-nul-støtte, samtidig med at staten fortsat holder hånden under den fremtidige parkejer.