Hjem

Nyheder

Illustration: Energistyrelsen
Thor Wind Farm I/S har vundet udbuddet af Thor Havvindmøllepark. Det er første gang, der gennemføres et udbud af havvind i Danmark uden støtte. Vinderen forventes inden for få år at betale 2,8 mia. kr. til staten, i takt med, at der produceres strøm.
De rekordhøje energipriser gør det endnu mere attraktivt at skifte til fjernvarme eller varmepumpe.
Energistyrelsen modtog den 1. september 2019 to ansøgninger om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi fra hhv. Innargi A/S (tidligere APMH Invest IV A/S) og Geotermisk Operatørselskab A/S (GEOOP).
Billede: Unsplash.com
Energistyrelsen og Hvidovre Kommune igangsætter nu en offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for Aflandshage Vindmøllepark i perioden 29. november 2021 – 20. februar 2022. Borgere, organisationer, myndigheder samt andre, der kan blive berørt af projektet, har nu mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten.
Figur 1 Faktisk energiforbrug pr. kvartal i Danmark [PJ]
Det faktiske energiforbrug steg i de første ni måneder af 2021 med 5,3 pct. i forhold til samme periode året før. Forbruget af alle brændsler steg i perioden.