Love og regler på affaldsområdet

Reglerne på affaldsforsyningsområdet findes i miljøbeskyttelsesloven, affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen. Nogle af bestemmelserne udspringer af EU-lovgivning. Her finder du de love, bekendtgørelser og EU-retsakter, der regulerer området.

Lovgivning på Energistyrelsens område

Opdeling af affaldsreguleringen

Miljø- og Fødevareministeriet havde tidligere ansvar for hele affaldsreguleringen. Siden 2015 har affaldsreguleringen dog været delt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Miljø- og Fødevareministeriet har fortsat ansvar for den del af reguleringen, der vedrører krav til sikring af miljøet, genanvendelse osv. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har overtaget de regler, der vedrører affaldsforsyningsområdet. Dvs. reguleringen af de strukturelle og økonomiske rammer for affaldssektoren, regler om forsyningskapacitet til destruktion af farligt affald og forbrændingssektoren, herunder benchmarking og affaldsgrundlag for forbrændingssektoren.Energistyrelsen administrerer de regler på affaldsområdet, der hører til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område.

Her kan du finde dokumenter, der beskriver ressortomlægningen og oversigter over, hvilke områder og paragraffer, der hører til henholdsvis Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet.

Ressortfordeling

Bemærk at henvisningerne til bekendtgørelser i Opdelingen af områder og paragraffer er en henvisning til de på daværende tidspunkt gældende bekendtgørelser. Affaldsbekendtgørelsen blev pr. 1. januar 2019 delt i to bekendtgørelser, således at de regler, der hører under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, nu er udskilt i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Mere om Affald
Caroline Kronberg
Specialkonsulent (+45) 3395 0997
Line Skou Hauschildt
Chefkonsulent (+45) 4173 1265