Love og regler på affaldsområdet

Reglerne på affaldsforsyningsområdet findes i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen. Mange af bestemmelserne udspringer af EU-lovgivning. Her finder du de love, bekendtgørelser og EU-retsakter, der regulerer området.

Opdeling af affaldsreguleringen

Miljøstyrelsen administrerede tidligere hele affaldsreguleringen. Nu er området delt, så forsyningsdelen administreres af Energistyrelsen.

I regeringsgrundlaget Sammen for fremtiden blev det besluttet at samle alle forsyningsområder i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, herunder affaldsforsyningen. Det betyder, at affaldsreguleringen er blevet delt mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
 
Miljø- og Fødevareministeriet administrerer fortsat den del af reguleringen, der vedrører krav til sikring af miljøet, genanvendelse osv. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har overtaget de regler, der regulerer de strukturelle og økonomiske rammer for affaldssektoren, regler om forsyningskapacitet til destruktion af farligt affald og forbrændingssektoren, herunder benchmarking og affaldsgrundlag for forbrændingssektoren.
 
Her kan du finde dokumenter, der beskriver ressortomlægningen og oversigter over, hvilke områder og paragraffer, der hører til henholdsvis Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet.

Mere om Affald
Signe Grandt Adsersen
Fuldmægtig (+45) 3392 7536
Annette Arent
Specialkonsulent (+45) 3392 6813