Etablering af bølgeanlæg

Vil du etablere et anlæg?

Når et bølgekraftanlæg skal etableres, er det en projektudvikler selv, der tager initiativ til at etablere et anlæg af en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering. Det er således ikke en myndighed, der udbyder hverken placering eller størrelse af et bølgekraftanlæg.

Du skal ansøge om tilladelse 

Projektudviklere kan sende en uopfordret ansøgning til Energistyrelsen. 

Der ansøges om tilladelse vedrørende bølgekraftanlæg efter VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi). Hvis en ansøger vil søge om forundersøgelsestilladelse, søges efter § 22 i VE-loven. I tilfælde af, at der ikke er behov for forundersøgelsestilladelse, søges der direkte om etableringstilladelse efter § 25 i VE-loven.

Energistyrelsen vil afgøre, om projektet har en betydelig påvirkning på miljøet så der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), jf. bekendtgørelse nr. 29 af 26. januar 2012.

Energistyrelsen sender herefter ansøgningen i høring hos relevante myndigheder, som i denne periode har mulighed for at komme med bemærkninger. Dette gøres for at klarlægge, hvorvidt der er andre interesser, der kan blokere gennemførelsen af projektet. På denne bagrund afgør Energistyrelsen om området, der er udvalgt i ansøgningen, kan projektudvikles. 

Tjekliste til ansøgning

Kontakt

Søren Keller
Fuldmægtig Center for energiressourcer (+45) 3392 6690