Luftfartsoperatører i CO2-kvoteordningen

Tildeling af gratiskvoter

Som luftfartsoperatør har I fået tildelt gratiskvoter for perioden 2012-2020. Antallet af gratiskvoter blev beregnet på baggrund af de benchmarkværdier, som EU-Kommissionen fastsatte, og de verificerede tonkilometerdata fra 2010, som I indsendte. Antallet af gratiskvoter er siden blevet justeret et par gange som følge af ændringer i de fælles EU-regler. Tildelingen af gratiskvoter til luftfartsoperatører forudsætter også, at I fortsat udfører aktiviteter omfattet af EU’s kvoteordning. 

Udover de nævnte gratiskvoter tildeles også gratiskvoter til visse luftfartsoperatører efter en særlig reserve, som I har kunnet søge gratiskvoter fra frem til 30. juni 2015. 

I er velkomne til at kontakte Energistyrelsen ved at sende en mail til luftfart@ens.dk for at få mere vejledning om tildeling af gratiskvoter. 

Overvågning og rapportering

Luftfartsoperatører omfattet af kvoteordningen skal have en godkendt overvågningsplan for overvågning og rapportering af årlige CO2-udledninger. For hvert år skal luftfartsoperatører fremlægge en rapport om CO2-udledningen. Data for et givet år skal verificeres af en akkrediteret verifikator senest den 31. marts det følgende år. Når der er verificeret, skal luftfartsoperatøren returnere det tilsvarende antal kvoter senest den 30. april samme år.

Mere information

På den engelske version af hjemmesiden finder I mere information om luftfart, mere om ændringerne i de fælles EU-regler og den særlige reserve samt links til bl.a. allokeringslisten over gratiskvoter til luftfart.

Besøg den engelske side om CO2-kvoteordningen for luftfart.
 

Kontakt

Luftfart