Stationære produktionsenheder

Information om stationære produktionsenheder

Du kan som driftsleder af en produktionsenhed, der er omfattet af CO2-kvoteordningen, her finde information omkring overvågning af CO2-udledningen, tildeling af gratiskvoter samt om udtrædelse af ordningen. 

Kontakt

CO2 Kvoteservice