Overdragelse af udledningstilladelsen

Overdragelse af udledningstilladelsen

Ændringer vedrørende ejerskab medfører en overdragelse af udledningstilladelsen. Udledningstilladelsen for en produktionsenhed følger virksomheden (den juridiske person). Hvis en virksomhed eller en produktionsenhed skifter ejerskab skal der derfor foretages en overdragelse af udledningstilladelsen. 

Ændringer i virksomhedens navn og adresse overføres fra CVR-registret.  

Ændringer vedrørende kontaktpersoner, tilknyttede virksomheder/konsulenter og valgt verifikator rettes under stamdata i EDO. Bemærk venligst, at der er to sæt stamdata: Stamdata for virksomheden og stamdata for produktionsenheden. 

Overdragelsen af udledningstilladelsen foretages af Energistyrelsen. For at vi kan lave overdragelsen skal vi bruge følgende dokumentation fra driftslederen:

  • Nye identifikationsoplysninger for virksomheden.
  • Eventuelle nye identifikationsoplysninger for produktionsenheden. 
  • Overdragelsesaftale eller anden dokumentation for overdragelse af virksomheden eller produktionsenheden. 

Energistyrelsen overfører overvågningsplanen i EDO. Overvågningsplanen skal dernæst gennemlæses af den nye ejer. Den nye ejer udfører eventuelle rettelser og signerer den nye overvågningsplan. Den nye overvågningsplan godkendes af Energistyrelsen, som sender en ny udledningstilladelse til den nye ejer. 

Al relevant dokumentation vedrørende overvågning af udledning skal overdrages til den nye ejer. 

Produktionsenheden har udarbejdet skriftlige procedurer om blandt andet styring, kontrol og datahåndtering. Overvågningsplanen indeholder klare referencer til disse procedurer. Disse skriftlige procedurer skal også overdrages til den nye ejer.