Forum for fleksibilitet i elmarkedet

Forum for fleksibilitet i elmarkedet

Energistyrelsen lancerer et nyt årligt Forum for fleksibilitet i elmarkedet. Forummet giver deltagerne mulighed for at drøfte udfordringer og muligheder for at sikre øget fleksibilitet i elsektoren, ligesom forummet er en generel platform for vidensdeling og netværk.

NB. Tak for jeres tilmeldinger til det første Forum for fleksibilitet.

På grund af regeringssituationen må vi desværre udskyde forummet til starten af det nye år.

Vi er pt. i gang med at finde en ny dato og vender tilbage hurtigst muligt ift. dette. Vi er glade for den store interesse, der har været for forummet, og vi håber, at I har tid og lyst til at tilmelde jer igen, når den nye dato foreligger.

---

Øget fleksibilitet i elmarkedet kan fremme en mere omkostningseffektiv, forsyningssikker og hurtigere grøn omstilling. Det viser analysearbejdet i det såkaldte ”Markedsmodel 3.0”-projekt fra 2021 om det fremtidige markedsdesign i Danmark. I en situation som den nuværende med ekstraordinært høje energipriser kan øget fleksibilitet derfor være en vigtig del af en fremtidssikret grøn energiforsyning uafhængig af russisk gas.

Forum for fleksibilitet skal være med til at skubbe på fleksibilitetsdagsordenen og kick-starte vigtigt opfølgende arbejde de kommende år.

Program

Første forum afholdes onsdag den 7. december i Eigtveds Pakhus i København, så sæt gerne kryds i kalenderen.

Formiddagen vil bestå af debatter og oplæg om visioner for danske og europæiske fleksibilitetsmarkeder, mens eftermiddagen vil byde på fagspecifikke workshops om aktive aktører, fleksibilitet til elnettet og fleksibilitet til elsystemet. I kan læse mere om programmet og de tre workshops i de vedhæftede filer.

Program
Beskrivelse af workshops

I kan tilmelde jer forummet ved at sende en mail til elmarked@ens.dk senest den 18. november 2022. Ved tilmelding må I gerne tilkendegive, hvilken workshop I ønsker at deltage i om eftermiddagen.

Såfremt I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at sende dem til elmarked@ens.dk.

Mere om El