Forum for fleksibilitet i elmarkedet

Forum for fleksibilitet i elmarkedet

Energistyrelsen lancerer et nyt årligt Forum for fleksibilitet i elmarkedet. Forummet giver deltagerne mulighed for at drøfte udfordringer og muligheder for at sikre øget fleksibilitet i elsektoren, ligesom forummet er en generel platform for vidensdeling og netværk.

Øget fleksibilitet i elmarkedet kan fremme en mere omkostningseffektiv, forsyningssikker og hurtigere grøn omstilling. Det viser analysearbejdet i det såkaldte ”Markedsmodel 3.0”-projekt fra 2021 om det fremtidige markedsdesign i Danmark. I en situation som den nuværende med ekstraordinært høje energipriser kan øget fleksibilitet derfor være en vigtig del af en fremtidssikret grøn energiforsyning uafhængig af russisk gas.

Forum for fleksibilitet skal være med til at skubbe på fleksibilitetsdagsordenen og kick-starte vigtigt opfølgende arbejde de kommende år.

Program

Første forum blev afholdt den 28. februar 2023 på Scandic Copenhagen.

Formiddagen bestod af debatter og oplæg om visioner for danske og europæiske fleksibilitetsmarkeder. Eftermiddagen bød på tre fagspecifikke workshops om aktive aktører, fleksibilitet til elnettet og fleksibilitet til elsystemet.

  • Workshop 1: Hvordan får vi aktiveret husholdninger og mindre virksomheder i fleksibilitetsmarkedet?
  • Workshop 2: Hvordan kan vi fremme et fleksibilitetsmarked, der skaber værdi for nettet og tillid hos nåde køber og sælger?
  • Workshop 3: Hvordan sikrer vi, at vi har tilstrækkelig effekt og systemydelser i fremtiden

Præsentationer og referater fra d. 28. februar 2023:

Formiddagen:

Eftermiddagen:

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Kontakt

Elmarked
Mere om El