Indtægtsloft på elproduktion

Indtægtsloft på elproduktion

EU har den 30. september 2022 vedtaget en forordning om et midlertidigt nødindgreb for at imødegå høje energipriser. Forordningen indeholder bl.a. et obligatorisk indtægtsloft for elproducenter. Folketinget forventes i den kommende tid at vedtage den danske følgelovgivning vedrørende indtægtsloftet. Vi opdaterer løbende med information på siden her.

I skal ikke gøre noget endnu 

I skal ikke foretage jer noget, før den danske lovgivning er vedtaget, og det bliver klart, om I er omfattet af reglerne. Lovforslaget vedrørende indtægtsloft på elproduktion er sendt i offentlig høring. I finder lovforslaget på Høringsportalen.

Hvem er omfattet af reglerne? 

Der forventes et loft over markedsindtægter på elproduktion over 180 euro pr. MWh. Lovgivningen vil fastsætte de nærmere regler for, hvilke elproducerende anlæg der bliver omfattet, og hvordan det endelige indtægtsloft udformes. 

Hvornår gælder reglerne fra? 

Forordningen gælder fra den 1. december 2022 til den 30. juni 2023.

Hvordan skal der indberettes og betales?

Når den danske lovgivning er vedtaget, og det bliver klart, om I er omfattet af reglerne, skal I:

  • opgøre indtægter fra den 1. december 2022 og frem
  • indberette indtægter, der ligger over indtægtsloftet
  • indbetale indtægter over indtægtsloftet til Skattestyrelsen.

 
Der kommer mere information på siden her samt link til blanketten på Skattestyrelsens hjemmeside, der skal bruges til at indberette.

 

Hvis I har spørgsmål 

Da den danske lovgivning endnu ikke er vedtaget, vil der være en række spørgsmål, vi ikke kan svare på endnu. 

Energistyrelsen har løbende været i dialog herom med relevante brancheforeninger.

Hold jer opdateret om forordningen og den danske lovgivning her på siden, hvor vi løbende opdaterer.  

Læs mere om forordningen i  Rådets forordning (EU) 2022/1854 af 6. oktober 2022
 
Hvis I har spørgsmål til, hvilke typer anlæg, som ifølge forordningen er omfattet af indtægtsloftet, henvises i til nedenstående FAQ, ligesom I er velkomne til at ringe til Energistyrelsen på 33 92 68 63.

Hvis I har spørgsmål til angivelse af indtægtsloftet, er I velkomne til at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 82.  

FAQ om indtægtsloft på elproduktion

Hvilke producenter omfattes af indtægtsloftet?

Alle elproducenter på nær dem, som producerer elektricitet på stenkul, gas og biometan (dvs. opgraderet biogas) omfattes som udgangspunkt af indtægtsloftet.

Der er i forordningen givet en række muligheder for national gennemførelse af indtægtsloftet. Vi kan ikke komme den konkrete gennemførelse af indtægtsloftet nærmere, før der er taget politisk stilling til forordningens gennemførelse i Danmark.

Jeg har prissikret min elproduktion, hvordan tages der højde for dette?

Det følger af forordningens artikel 2, stk. 5, at indtægtsloftet finder anvendelse på producenternes realiserede markedsindtægter for salg og levering af elektricitet og tager højde for salg af produceret elektricitet på alle elmarkederne, herunder prissikringsaftaler.

Vi kan ikke komme den konkrete gennemførelse af indtægtsloftet nærmere, før der er taget politisk stilling til forordningens gennemførelse i Danmark.

Jeg producerer elektricitet på et demonstrationsprojekt, hvordan håndteres dette?

Ifølge forordningens artikel 7, stk. 2, finder indtægtsloftet ikke anvendelse på demonstrationsprojekter.

Vi kan ikke komme den konkrete gennemførelse af indtægtsloftet nærmere, før der er taget politisk stilling til forordningens gennemførelse i Danmark.

Jeg modtager offentlig støtte til elproduktion, hvordan håndteres dette?

Det følger af forordningens artikel 2, stk. 5, at indtægtsloftet finder anvendelse på elproducenters realiserede markedsindtægter. I definitionen af realiserede markedsindtægter fremgår det, at opgørelsen af indtægter skal undtage enhver form for støtte ydet af medlemsstater.

Vi kan ikke komme den konkrete gennemførelse af indtægtsloftet nærmere, før der er taget politisk stilling til forordningens gennemførelse i Danmark.

Min indtjening på salg af elektricitet er allerede begrænset som følge af offentlige foranstaltninger, hvordan håndteres dette?

Det følger af forordningens artikel 7, stk. 2, at indtægtsloftet ikke finder anvendelse på elproducenter, hvis indtægter for produceret elektricitet allerede er begrænset som følge af statslige eller offentlige foranstaltninger.

Vi kan ikke komme den konkrete gennemførelse af indtægtsloftet nærmere, før der er taget politisk stilling til forordningens gennemførelse i Danmark.

Hvad betyder et indtægtsloft på 180 Euro pr. MWh?

Et indtægtsloft begrænser de indtægter, som elproducenter kan modtage for salg og levering af el, når de overstiger et vist niveau. Det niveau er ifølge forordningen fastsat på 180 Euro per MWh. Da der i forordningen er tale om realiserede markedsindtægter (art. 2, stk. 5) skal der i den forbindelse tages højde for prissikringsaftaler.

Vi kan ikke komme den konkrete gennemførelse af indtægtsloftet nærmere, før der er taget politisk stilling til forordningens gennemførelse i Danmark.

Hvad gør jeg, hvis mine omkostninger til at producere el overstiger indtægtsloftet?

Det følger af forordningens artikel 8, stk. 1(b), at medlemsstater kan fastsætte et højere loft over markedsindtægter for producenter, der producerer el fra udvalgte kilder, forudsat at deres investeringer og driftsomkostninger overstiger det generelle indtægtsloft på 180 EUR/MWh.

Vi kan ikke komme den konkrete gennemførelse af indtægtsloftet nærmere, før der er taget politisk stilling til forordningens gennemførelse i Danmark.

Hvornår skal jeg gøre noget?

I skal ikke foretage jer noget, før den danske lovgivning er vedtaget, og det bliver klart, om I er omfattet af reglerne. I kan holde jer orienteret om udviklingen i arbejdet med indtægtsloftet på skat.dk/indtægtsloft-elproducenter samt Energistyrelsens hjemmeside.