PCI - projekter af fælles europæisk interesse

Ansøg om EU-midler fra EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility

Den 28. september 2016 har Europa-Kommissionen opslået en såkaldt ’’synergi-ansøgningsrunde’’, hvor der kan søges om EU-midler fra EU's infrastrukturfond, Connecting Europe Facility (CEF). Ansøgningsrunden henvender sig til projekter, der fremmer synergien imellem transport- og energiinfrastrukturen.

Du kan læse mere om ansøgningsrundens specifikke prioriteter, kravene til ansøgningerne, fristerne for indsendelse m.v. her og her hos Kommissionens agentur INEA. Der afholdes en virtuel Info Day om ansøgningsrunden den 10. oktober 2016. Spørgsmål vedr. ansøgningsrunden kan stilles til INEA-CEF-synergy-calls@ec.europa.eu

Først skal ansøgningen godkendes af Energistyrelsen og Trafik- & Byggestyrelsen 

Bemærk at ansøgningsfristen til Kommissionen er allerede den 13. december 2016.

Inden indsendelse til Kommissionen skal evt. ansøgninger med danske deltagelse godkendes med underskrift og stempel af Energistyrelsen under Energi- Forsynings- og Klimaministeriet og tilsvarende af Trafik- og Byggestyrelsen under Transport- og Bygningsministeriet.

Håndbog om tilladelsesprocesserne for projekter af fælles interesse 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur mv. fastlægger i artikel 9 (1) at medlemslandene skal offentliggøre en håndbog om tilladelsesprocesserne for projekter af fælles europæisk interesse. Denne håndbog formidler de oplysninger, som anført i forordningens kapitel 3 og bilag VI, i det omfang der kan være relevante PCI-projekter i Danmark. 

Håndbog om tilladelsesprocesserne for projekter af fælles interesse for den transeuropæiske energiinfrastruktur

Assessment of technical alternatives to strengthen the 400 kv transmission grid

 

Kontakt

Iben Hvilsted-Olsen
Fuldmægtig (+45) 3392 7477
Mere om El