PCI - projekter af fælles europæisk interesse

Håndbog for projektiværksættere giver overblik over tilladelsesprocessen for PCI-projekter i Danmark 

Energistyrelsen har i oktober 2023 offentliggjort en håndbog, der skal hjælpe projektiværksættere til PCI-projekter med at få overblik over tilladelsesprocessen i Danmark.

Formålet med PCI-håndbogen er at hjælpe projektiværksættere med skabe overblik over tilladelsesprocesserne for projekter af fælles interesse for den transeuropæiske energiinfrastruktur. Håndbogen beskriver den generelle tilladelsesproces for PCI-projekter og dykker ned i otte fagområder med beskrivelser af processerne på de enkelte fagområder, tilladelser og relevant lovgivning, som projektiværksætter bør holde for øje.  

Læs PCI-håndbogen  

Fakta

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 869/2022 af 30. maj 2022 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur m.v. fastlægger i artikel 9 (1), at medlemslandene skal offentliggøre en håndbog om tilladelsesprocesserne for projekter af fælles europæisk interesse. Håndbogen formidler de oplysninger, som er anført i TEN-E-forordningens kapitel 3 og bilag VI, og som kan være relevante PCI-projekter i Danmark. 

For mere information om projekter af fælles europæisk interesse henvises der til Europa-Kommissionens hjemmeside. Her fremgår information om CEF-finansiering, kriterier for udvælgelse, konkrete cases med mere. 

Læs mere om projekter af fælles interesse for den transeuropæiske energiinfrastruktur her.

Kontakt

Luisemay C.K. Seberton
Fuldmægtig (+45) 3395 1239
Mere om El