VE-godkendelsesordning

VE-godkendelsesordningen er for de installatør- og montørvirksomheder, som er blandt de bedste til at installere små vedvarende energianlæg som varmepumper, solceller, solvarme samt biomassekedler og -ovne. Der er tale om en mærkningsordning, der viser, at din virksomhed har dokumenterede kompetencer til at installere VE-anlæg korrekt, så kunden kan få det største udbytte af sin VE-installation. VE-godkendelsen erstatter ikke øvrige gældende krav i forbindelse med el- og VVS-autorisationer samt regler om kølemidler mv.

Se listen over VE-godkendte virksomheder: VE-godkendte virksomheder

 

Logo: VE-godkendelsesordning

 

Hvordan bliver min virksomhed VE-godkendt?

Virksomheden skal have følgende punkter på plads inden ansøgning til Energistyrelsen:

 1. Have mindst én VE-uddannet medarbejder
 2. Tilpasse og have godkendt sit kvalitetsstyringssystem af en kontrolinstans

Vejledning  til ansøgende virksomheder

Ansøgning sendes via Energistyrelsens ansøgningsportal:

Link til ansøgningsportalen

Når din ansøgning er godkendt og, du har modtaget et godkendelsesbrev på din ansøgning i ansøgningsportalen, kan du skrive til ve-godkendelsesordning@ens.dk for at få tilsendt logoer til brug for markedsføring. Det er strafbart ved bøde at benytte betegnelsen som VE-godkendt montør-/installatørvirksomhed uden, at virksomheden skriftligt er blevet godkendt af Energistyrelsen.

Anmeldelse af ulovlig markedsføring kan indsendes via. e-mail til ve-godkendelsesordning@ens.dk

Ændringer i virksomhedens oplysninger, der er meddelt Energistyrelsen i forbindelse VE-godkendelsen, bedes indsendt til Energistyrelsen via. e-mail til ve-godkendelsesordning@ens.dk (f.eks. ændringer i virksomheds navn, adresse m.v. eller navn på virksomhedens VE-uddannede medarbejder).

Klager omhandlende uddannelsesinstitutioner der udbyder kurser til VE-godkendelse, kan indsendes via. e-mail til ve-godkendelsesordning@ens.dk

VE-uddannelse og VE-uddannede medarbejdere

VE-uddannet medarbejder

Dette er en person med særlige kompetencer inden for dimensionering og montering af den pågældende teknologi. For at kunne optræde i rollen som VE-uddannet installatør/montør, skal vedkommende være i besiddelse af samtlige kompetencer fra bekendtgørelsens bilag 1, bestået på niveau 5, og bestå en eksamen inden for den relevante teknologi.

Udførende medarbejder eller underentreprenørs udførende medarbejder

Dette er de medarbejdere i virksomheden eller hos en underentreprenør, som arbejder med montering af det enkelte VE-anlæg. Disse medarbejdere skal efter bekendtgørelsen have de nødvendige kompetencer og have modtaget den instruktion, som er nødvendig i forhold til den foreliggende opgave.

En VE-godkendt virksomhed skal have mindst én VE-uddannet medarbejder tilknyttet, uddannet i én eller flere teknologier på f.eks. et af nedenstående kursussteder.

Oversigt over kursussteder

Kvalitetsstyringssystemer og kontrolinstanser

Virksomheder, som ønsker at blive VE-godkendt, skal have et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder. Et kvalitetsstyringssystem er nedskreven dokumentation for virksomhedens arbejdsproces og dokumentation for, hvordan virksomheden vil udføre arbejdet.

Hvis den ansøgende virksomhed i forvejen har et godkendt kvalitetsstyringssystem, kan virksomheden bygge oven på dette, så der kun skal tilføjes et afsnit om de VE-teknologier, som virksomheden søger om godkendelse til.

Kontrolinstanser: Find godkendte kontrolinstanser

Virksomheder, som ønsker godkendelse som kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder skal rette henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen, som udsteder godkendelsen som kontrolinstans.

Læs mere om godkendelse som kontrolinstans

Vejledning til kontrolinstans

 

Ansøgning til VE-godkendelsesordning

På Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, sparenergi.dk, vil din VE-godkendte virksomhed findes på listen over VE-godkendte installatør- og montørvirksomheder. Energistyrelsen anbefaler forbrugere at anvende en VE-godkendt virksomhed til at installere deres vedvarende energianlæg, fx en ny varmepumpe, ligesom Energistyrelsen anbefaler installatør- og montørvirksomheder at blive VE-godkendte. Derudover kan din virksomhed, når den er VE-godkendt inden for én eller flere teknologier, bruge VE-godkendelsesordningens officielle logo på salgsmateriale m.m. i forbindelse med markedsføring.

Se listen over VE-godkendte virksomheder

Find mere information om varmepumper

Lær mere om fordelene ved at være VE-godkendt virksomhed i nedenstående video:

Hvordan bliver min virksomhed VE-godkendt?

 1. Have mindst én VE-uddannet medarbejder
 2. Tilpasse og have godkendt sit kvalitetsstyringssystem af en kontrolinstans
 3. Ansøge om optagelse i ordningen hos Energistyrelsen

Vejledning til ansøgning i VE-Godkendelsesordningen 


Ansøgning sendes via Energistyrelsens ansøgningsportal

På ansøgningsportalen logger du ind med din virksomheds NemID og vælger VE-godkendelsesordningen ved at trykke på ”OPRET ANSØGNING” og find VE-godkendelsesordningen.

I ansøgningen skal virksomheden angive oplysninger om din virksomhed, VE-medarbejder og hvilke teknologier virksomheden ønsker at blive godkendt til. Du skal desuden huske at tilknytte kontrolinstansen til din ansøgning, der skal validerer de indsendte oplysninger, inden Energistyrelsen kan godkende din ansøgning.

Ansøgningen kan også indsendes ved udfyldelse af ansøgningsblanketterne ’Virksomhedens ansøgning om godkendelse til VE-godkendelsesordningen’ og ’Kontrolinstansens indberetning af KS-system til VE-godkendelsesordningen’ nedenfor.

Virksomhedens ansøgning skal udfyldes af den ansøgende virksomhed, og kontrolinstansens indberetning skal udfyldes af virksomhedens kontrolinstans. Disse to udfyldte skemaer, samt uddannelsesbevis for de forretningsområder, som virksomheden ansøger om VE-godkendelse til, skal indsendes til Energistyrelsen enten med post eller e-mail til ve-godkendelsesordning@ens.dk. Energistyrelsen opfordrer til at sende e-mails via sikker e-mail.

Virksomhedens ansøgning om godkendelse til VE-godkendelsesordningen

Kontrolinstansens indberetning af KS-system til VE-godkendelsesordningen

Når Energistyrelsen har godkendt din ansøgning, vil du modtage et godkendelsesbrev, og herefter er virksomheden VE-godkendt.

Efter optagelse i VE-godkendelsesordningen vil kontrolinstansen udføre en kontrol af den VE-godkendte virksomhed med to års mellemrum. Godkendes virksomheden, vil den naturligvis fortsat være en del af VE-godkendelsesordningen og vil fortsat blive vist på sparenergi.dk samt have lov til at bruge VE-godkendelsesordningens logo i markedsføring.

Læs om hvordan Energistyrelsen behandler dine personoplysninger

Lovgivning

Både salget af vedvarende energianlæg, særligt varmepumper, og forbrugernes krav til energieffektive installationer forventes at stige i fremtiden. VE-godkendelsesordningen er en garanti for forbrugerne for, at deres VE-anlæg installeres optimalt og energieffektivt.

Bekendtgørelsen for VE-godkendelsesordningen fastlægger en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg (små VE-anlæg). Godkendelsesordningen omfatter virksomheder, som dels har et kvalitetsstyringssystem og en VE-uddannet medarbejder m.v., og dels er undergivet kontrol af en godkendt kontrolinstans.

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Fra 1. januar 2021 bliver det et krav at bruge VE-godkendte installatør- eller montørvirksomheder ved installation af varmepumpe i forbindelse med ansøgning i Skrotningsordningen.

Fra 1. april 2021 bliver det et krav at bruge VE-godkendte installatør- eller montørvirksomheder for at få støtte til varmepumpe fra Bygningspuljen.

Ofte stillede spørgsmål
 1. Hvad er forskellen på at være VE-godkendt installatør- og montørvirksomhed?
  En VE-godkendt installatørvirksomhed er en autoriseret el- og/eller vvs-installatørvirksomhed. Derimod er en VE-godkendt montørvirksomhed en virksomhed uden autorisation, som derfor kun må montere de dele af VE-anlægget, som ikke kræver autorisation. En VE-montørvirksomhed, kan indgå samarbejde med en autoriseret el- eller vvs-installatørvirksomhed, for de autorisationskrævende tilslutningsarbejder, der indgår i anlægsopgaven.
 2. Hvad sker der, hvis min VE-uddannede medarbejder ikke længere er ansat i virksomheden?
  Virksomheden kan opretholde sin godkendelse som VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed i yderligere 3 måneder fra det tidspunkt, den VE-uddannede medarbejder forlader virksomheden. Virksomheden kan i særlige tilfælde opretholde sin godkendelse i op til 1 år, hvis virksomheden får godkendelse hertil fra Energistyrelsen.
 3. Hvor tilknytter jeg min kontrolinstans?
  Gå ind i ’mine ansøgninger’ på ansøgningsportalen igen og klik på din VEG ansøgningen. Herefter gå ned i bunden af siden og klik på administrer ved tilknyttede brugere. Her kan man så indtaste mailadressen til den person hos kontrolinstansen, der skal validere ansøgningen. (ved ”Personens navn” skrives kontrolinstansens navn). Herefter trykkes der på knappen ”Opret Invitation”. Se vejledning
 4. Hvornår kommer min virksomhed på listen
  Energistyrelsen opdaterer listen en til to gange om ugen. Så er virksomheden blevet VE-godkendt, vil virksomheden være på listen umiddelbart efter.

Kontakt

VE godkendelsesordningen