VE-godkendelsesordning

VE-godkendelsesordningen er for de installatør- og montørvirksomheder, som er blandt de bedste til at installere små vedvarende energianlæg som varmepumper, solceller, solvarme samt biomasse kedler og -ovne. Der er tale om en mærkningsordning, der viser at din virksomhed har dokumenterede kompetencer til at installere VE-anlæg korrekt, så kunden kan få det største udbytte af sin VE-installation.

Logo: VE-godkendelsesordning

På Energistyrelsens forbruger-hjemmeside, sparenergi.dk, vil din VE-godkendte virksomhed findes på listen over VE-godkendte installatør- og montørvirksomheder. Her anbefaler Energistyrelsen forbrugere at anvende en VE-godkendt virksomhed til at installere deres vedvarende energianlæg, ligesom Energistyrelsen anbefaler installatør- og montørvirksomheder at blive VE-godkendte. Derudover kan din virksomhed, når den er VE-godkendt inden for én eller flere teknologier, bruge VE-godkendelsesordningens officielle logo på salgsmateriale m.m. i forbindelse med markedsføring.

Se listen over VE-godkendte virksomheder

Lær mere om fordelene ved at være VE-godkendt virksomhed i nedenstående video:

Både salget af vedvarende energianlæg, særligt varmepumper, og forbrugernes krav til energieffektive installationer forventes at stige i fremtiden. VE-godkendelsesordningen er en garanti for forbrugerne for, at deres VE-anlæg installeres optimalt og energieffektivt.

Læs Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

Hvordan bliver min virksomhed VE-godkendt?

For at blive VE-godkendt skal man:

 1. have mindst én VE-uddannet medarbejder
 2. tilpasse og have godkendt sit kvalitetssikringssystem af en kontrolinstans
 3. ansøge om optagelse i ordningen hos Energistyrelsen

Ansøgning sendes via Energistyrelsens ansøgningsportal. Linket til ansøgningsportalen er: https://tilskud.ens.dk/Dashboard/Login, hvor logger du ind med din virksomheds NemID og vælger VE-godkendelsesordningen under ”OPRET ANSØGNING”.

Her skal du som virksomhed oplyse afgive oplysninger om din virksomhed, VE-medarbejder og hvilke teknologier virksomheden ønsker at blive godkendt til. Du skal desuden tilknytte kontrolinstansen til din ansøgning, der validerer de indsendte oplysninger, inden Energistyrelsen kan godkende din ansøgning.

Når Energistyrelsen har godkendt din ansøgning vil du modtage en besked og virksomheden er hermed VE-godkendt.

Se vejledningen til ansøgningsportalen. 

Efter optagelse i VE-godkendelsesordningen vil kontrolinstansen udføre kontrol af den VE-godkendte virksomhed med to års mellemrum. Godkendes virksomheden, vil den naturligvis fortsat være en del af VE-godkendelsesordningen og vil fortsat blive vist på sparenergi.dk samt have lov til at bruge VE-godkendelsesordningens logo i markedsføring.

Læs om hvordan Energistyrelsen behandler dine personoplysninger

Mere om VE-uddannede medarbejdere

I bekendtgørelsen skelnes mellem to forskellige former for medarbejdere i de godkendte virksomheder:

VE-uddannet medarbejder

Dette er en person med særlige kompetencer inden for dimensionering og montering inden for den pågældende teknologi. For at kunne optræde i rollen som VE-uddannet medarbejder, skal vedkommende være i besiddelse af samtlige kompetencer fra bekendtgørelsens bilag 1, bestået på niveau 5, og bestå en eksamen inden for den relevante teknologi.

Udførende medarbejder eller underentreprenørs udførende medarbejder

Dette er de medarbejdere i virksomheden eller hos en underentreprenør, som arbejder med montering af det enkelte VE-anlæg. Disse medarbejdere skal efter bekendtgørelsen have de nødvendige kompetencer og have modtaget den instruktion, som er nødvendig i forhold til den foreliggende opgave.

En VE-godkendt virksomhed skal have mindst én VE-uddannet medarbejder tilknyttet, uddannet i én eller flere teknologier på et af nedenstående kursussteder.

Oversigt over kursussteder

 • Erhvervsakademi Aarhus
 • Erhvervsakademi Dania
 • Erhvervsakademi Kolding
 • Erhvervsakademi Midtvest
 • Erhvervsakademi Sjælland
 • Erhvervsakademi SydVest
 • Erhvervsakademiet Copenhagen Business
 • Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Købehavns Erhvervsakademi (KEA)
 • Professionshøjskolen UCN
Mere om godkendelse af kvalitetssikringssystemer

Virksomheder, som ønsker at blive VE-godkendt, skal have et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder. Et kvalitetsstyringssystem er nedskreven dokumentation for virksomhedens arbejdsproces og dokumentation for, hvordan virksomheden vil udføre arbejdet.

Hvis den ansøgende virksomhed i forvejen har et godkendt kvalitetsstyringssystem, kan virksomheden bygge oven på dette, så der kun skal tilføjes et afsnit om de VE-teknologier, som virksomheden søger om godkendelse til.

Kontrolinstanser

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Tlf: 77 31 10 00,
Hjemmeside: bureauveritas.dk

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

Tlf: 72 16 01 10,
Hjemmeside: byggekvalitet.dk

KIWA Inspecta Denmark A/S

Tlf: 70 22 97 70,
Hjemmeside: inspecta.com

TEKNIQ Kvalitet ApS

Tlf: 51 37 69 21,
Hjemmeside: tekniqkvalitet.dk

Validan ApS

Tlf: 41 44 42 43
Hjemmeside: www.validan.dk

Virksomheder, som ønsker godkendelse som kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder skal rette henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen, som udsteder godkendelsen som kontrolinstans.

Læs mere om godkendelse som kontrolinstans

 

Ofte stillede spørgsmål
 1. Hvad er forskellen på at være VE-godkendt installatør- og montørvirksomhed?
  En VE-godkendt installatørvirksomhed er en autoriseret el- og/eller vvs-installatørvirksomhed. Derimod er en VE-godkendt montørvirksomhed en virksomhed uden autorisation, som derfor kun må montere de dele af VE-anlægget, som ikke kræver autorisation. En VE-montørvirksomhed, kan indgå samarbejde med en autoriseret el- eller vvs-installatørvirksomhed, for de autorisationskrævende tilslutningsarbejder der indgår i anlægsopgaven.
 2. Hvad sker der, hvis min VE-uddannede medarbejder ikke længere er ansat i virksomheden?
  Virksomheden kan opretholde sin godkendelse som VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed i yderligere 3 måneder, fra det tidspunkt den VE-uddannede medarbejder forlader virksomheden. Virksomheden kan i særlige tilfælde opretholde sin godkendelse i op til 1 år, hvis virksomheden får godkendelse hertil fra Energistyrelsen.

Kontakt

VE godkendelsesordningen