VE-godkendelsesordning

VE-godkendelsesordningen er en forkortelse for vedvarende energianlæg. Ordningen omfatter VE-godkendte virksomheder inden for varmepumper, solceller, solvarme og små biomassekedler og –ovne. Når en installatør eller montør bliver VE-godkendt inden for én eller flere teknologier, kan virksomheden markedsføre sig som VE-godkendt og skille sig ud fra mængden. Både salget af vedvarende energianlæg, særligt varmepumper, og forbrugernes krav til energieffektive installationer forventes at stige i fremtiden. VE-godkendelsesordningen er en garanti for forbrugerne, om at f.eks. deres varmepumpe installeres optimalt og energieffektivt. Energistyrelsen anbefaler både forbrugerne at benytte sig af en VE-godkendt virksomhed, samt at installatører og montører af små vedvarende energianlæg bliver VE-godkendte.

Læs Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg

VE-godkendte virksomheder bliver optaget på sparenergi.dk og derudover har VE-godkendte virksomheder ret til benytte sig af VE-godkendelsesordningens officielle logo: 

Logo for VE-godkendte virksomheder

Hvordan bliver min virksomhed VE-godkendt?

For at blive VE-godkendt skal man:

  1. have VE-udannet medarbejder
  2. tilpasset og godkendt sit kvalitetssikringssystem af en kontrolinstans
  3. ansøge om optagelse i ordningen hos Energistyrelsen

 

 

Mere om VE-uddannede medarbejdere

I bekendtgørelsen skelnes mellem to forskellige former for medarbejdere i de godkendte virksomheder:

VE-uddannet medarbejder

Dette er en person med særlige kompetencer inden for dimensionering og montering inden for den pågældende teknologi. For at kunne optræde i rollen som VE-uddannet medarbejder, skal vedkommende være i besiddelse af samtlige kompetencer fra bekendtgørelsens bilag 1, bestået på niveau 5, og bestå en eksamen inden for den relevante teknologi.

Udførende medarbejder eller underentreprenørs udførende medarbejde

Dette er de medarbejdere i virksomheden eller hos en underentreprenør, som arbejder med montering af det enkelte VE-anlæg. Disse medarbejdere skal efter bekendtgørelsen have de nødvendige kompetencer og have modtaget den instruktion, som er nødvendig i forhold til den foreliggende opgave.

Mere om godkendelse af kvalitetssikringssystemer

Virksomheder, som ønsker at blive VE-godkendt, skal have et kvalitetsstyringssystem, som er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder. Et kvalitetsstyringssystem er nedskreven dokumentation for virksomhedens arbejdsproces og dokumentation for, hvordan virksomheden vil udføre arbejdet.

Hvis den ansøgende virksomhed i forvejen har et godkendt kvalitetsstyringssystem, kan virksomheden bygge oven på dette, så der kun skal tilføjes et afsnit om de VE-teknologier, som virksomheden søger om godkendelse til. Virksomheder, som ønsker godkendelse som kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder skal rette henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen, som udsteder godkendelsen som kontrolinstans.

Læs mere om godkendelse som kontrolinstans

Oversigt over kursussteder

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Dania

Erhvervsakademi Kolding

Erhvervsakademi Midtvest

Erhvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademi SydVest

Erhvervsakademiet Copenhagen Business

Erhvervsakademiet Lillebælt

Købehavns Erhvervsakademi (KEA)

Kontrolinstanser

Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

KIWI Inspecta Denmark A/S

TEKNIQ Kvalitet ApS

Kontakt

VE godkendelsesordningen