Erhvervstilskud til energieffektiviseringer

Hvorfor skal man søge?

Energispareprojekter kan både sænke energiudgifterne og forbedre konkurrenceevnen, men bliver ofte ikke gennemført, hvis tilbagebetalingstiden er for lang. Tilskud fra Erhvervspuljen giver kortere tilbagebetalingstider, så flere projekter kan blive til virkelighed.

Energispareprojekter er med til at sænke energiforbruget i Danmark som et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030.

Hvem kan søge og til hvad?

Private virksomheder inden for alle brancher kan søge tilskud til næsten alle typer energispareprojekter.

Eksempler på energispareprojekter

 • udskiftning af kedel med varmepumpe
 • etablering af varmegenvinding
 • forbedring af klimaskærm
 • energioptimering af procesanlæg

Der kan ikke søges til tiltag i husholdninger, transportsektoren, energiomdannelsessektoren og energiindustrien. Private personer, foreninger og offentlige institutioner/virksomheder kan ikke søge om tilskud.

Hvor meget kan man få i tilskud?

Tilskuddet dækker op til 50 % af omkostningerne til et energispareprojekt. 3 parametre sætter grænsen for, hvor meget man kan få i tilskud:

 • Op til 7 øre pr. sparet kWh
  Man kan få op til 7 øre i tilskud pr. sparet kWh pr. år over tiltagets levetid.
 • Op til 50 % af omkostningerne
  Virksomhedens størrelse bestemmer, hvor stor en del af omkostningerne til projektet man maksimalt kan få dækket af tilskuddet.
 • Op til € 15 mio.
  Et projekt kan maksimalt få tilskud svarende til et beløb på 15 mio. euro.

Hvornår kan der søges?

Næste og sidste ansøgningsrunde i 2021 er åben fra 17. august 2021 til og med 14. september 2021 kl. 12.00. Der vil i denne runde blive givet tilsagn om op til 450 mio. kr. i tilskud​.

Søg om tilskud via linket:

Gå til ansøgningsportalen

Læs mere om ansøgningsprocessen og find relevant dokumentation herunder.

Få besked om nye ansøgningsrunder

Tilmeld dig nyhedsmailen fra SparEnergi.dk og få besked, når Erhvervspuljen åbner for flere ansøgningsrunder:

Tilmeld nyhedsmail

 

Se film: Introduktion til erhvervstilskud

Kvikguide til ansøgning

Her kan du få overblik over ansøgningsprocessen. Inden du søger, bør du læse ansøgningsvejledningen grundigt igennem.

Hent pdf-version af kvikguiden

Proces for puljen: Se alternativ oversigt i pdf ovenfor

Fase 1: Indledende ansøgning

Sæt dig ind i processen og forudsætningerne

Læs Vejledning til ansøgning grundigt igennem, før du søger. Og brug Trin for trin-vejledningen, når du logger på ansøgningsportalen.

Vejledning til ansøgning

Trin for trin-vejledning til fase 1

Overblik over dokumenter til ansøgning fase 1

Indsend ansøgningsskema

Indsend ansøgningsskema

I første omgang skal du sende et enkelt ansøgningsskema via Energistyrelsens ansøgningsportal. Du kan lade en rådgiver søge tilskud på dine vegne eller bidrage til ansøgningen. I ansøgningen skal du:

 • Vælge tiltag
  Du beskriver det eller de tiltag, du vil gennemføre med tilskud.
 • Anslå energibesparelse
  Du estimerer, hvor meget energitiltagene vil spare. Du kan bruge standardforudsætninger og/eller standardløsninger, hvis de findes for tiltaget. Dit tilskud afhænger af energibesparelsen. Du kan ikke få udbetalt mere i tilskud, end du søger i den indledende ansøgning i fase 1.
  Standardforudsætninger
  Standardløsninger
 • Søg et tilskudsbeløb
  Du kan søge op til 7 øre i tilskud pr. sparet kWh. Er der rift om tilskuddet, støttes de projekter, der har søgt om færrest øre pr. sparet kWh. Projekter, der konverterer fossil brændsel til el, bliver prioriteret.

Gå til Ansøgningsportalen

Svar på indledende ansøgning

Svar på indledende ansøgning

Ca. 1 uge efter fristen for fase 1-ansøgningen får du at vide, om du kan forvente at få tilskud til dit projekt, hvis du sender en fase 2-ansøgning og i øvrigt lever op til puljens kriterier. Når du har fået besked, kan du udfylde din fase 2-ansøgning.

Fase 2: Endelig ansøgning

Sæt dig ind i processen og forudsætningerne

Læs Vejledning til ansøgning grundigt igennem, før du søger.

Vejledning til ansøgning

Overblik over dokumenter til ansøgning fase 2

Indsend ansøgningsskema fase 2

Indsend ansøgningsskema

I fase 2 skal du indsende din endelige ansøgning, hvor du giver en detaljeret projektbeskrivelse. Ud fra dine indtastninger i dette ansøgningsskema beregnes dit foreløbige tilskud. Det kan højst være det beløb, du søgte i fase 1. 

I ansøgningen skal der være beskrivelser af:

 • Før-situation
  Indeholder dokumentation for energiforbruget, før dit projekt gennemføres. Se, hvordan du dokumenterer energiforbruget i vejledningen.
 • Efter-situation
  Du estimerer, hvad energiforbruget vil blive, når dit projekt er gennemført. 
 • Budget
  Du anslår investeringen for projektet og beskriver, hvordan du er kommet frem til estimatet, f.eks. vha. tilbud på udførelse eller ved at indhente priser på delelementer.

Gå til Ansøgningsportalen

Du kan bruge standardløsninger og standardforudsætninger, når du søger, såfremt de findes. Det gælder f.eks. belysning, ventilation og varmeforsyning. Se en samlet oversigt her:

Standardløsninger

Standardforudsætninger

Tilsagn om tilskud

Tilsagn om tilskud

Hvis din ansøgning har de nødvendige informationer, kan du som udgangspunkt forvente at få tilsagn om tilskud 6-8 uger fra ansøgningsfristen. Hvis der mangler oplysninger, forlænger det sagsbehandlingstiden. Når du får tilsagn, har du 2 år til at gennemføre projektet.

Udbetaling af tilskud

Sæt dig ind i processen og forudsætningerne

Læs Vejledning til ansøgning grundigt igennem, før du anmoder om udbetaling.

Når du har fået tilsagn og har gennemført projektet, har du 3 måneder til at søge om udbetaling. 

Vejledning til ansøgning

Overblik over dokumenter til fasen udbetaling

Ansøg om udbetaling

Ansøg om udbetaling

Tilskud udbetales først, når dit projekt er gennemført, og den sidste regning betalt. Når du ansøger om udbetaling, skal du oplyse følgende:

 • Efter-situationen
  Mål eller beregn energiforbruget, efter dit projekt er realiseret, og dokumenter projektet med f.eks. fotos.
 • Regnskab
  Send regnskab inkl. daterede fakturaer og dokumentation for dine udgifter.

Det endelige tilskudsbeløb bliver beregnet ud fra dine oplysninger.

Gå til ansøgningsportalen

Udbetaling af tilskud

Pengene bliver udbetalt

Hvis du har indsendt de nødvendige oplysninger, bliver tilskuddet typisk udbetalt 5-6 uger efter, at du har søgt om udbetaling.

Har du spørgsmål vedr. ansøgning?

Erhvervstilskud
(+45) 5167 4301