Ofte stillede spørgsmål om emhætter

Ofte stillede spørgsmål om emhætter

Her er svar på ofte stillede spørgsmål til regler om miljøvenligt design (ecodesign) og energimærkning af emhætter.

Reglerne fremgår af:

  • Forordning (EU) 65/2014 om energimærkning af ovne og emhætter til husholdningsbrug
  • Forordning (EU) 66/2014 om miljøvenligt design af ovne, kogeplader og emhætter til husholdningsbrug

Spørgsmål og svar

2. Er der krav til placering af energimærket i en udstilling?

Energistyrelsen har udarbejdet en række butiksvejledninger, som nærmere bekriver kravene for energimærkninger både online og offline, og specielle krav til specifikke produkter. Generelt skal energimærket placeres synligt ovenpå eller på forsiden af produktet og det er ikke lovligt at placere inden i produktet eller vise energimærket i sort/hvid.

Der gælder specielle regler for emhætter og det er således lovligt at placere produktet i umiddelbar nærhed af produktet, så længe man som forbruger ikke er i tvivl om, hvilket produkt energimærket hører til.

Find vejledning om energimærkning i online og offline butikker 

3. Må en emhætters kapacitet (maksimale luftstrøm) overskride 650 m3/h

Ja, det må den gerne. Men emhætter med en maksimal luftstrøm på over 650 m3/h i en given indstilling skal automatisk vende tilbage til en luftstrøm på højst 650 m3/h inden for en tidsgrænse, der er defineret i bilag II til forordning (EU) 66/2014.

4. Er recirkulationsemhætter omfattet af ecodesign og energimærkning?

Emhætter, der udelukkende er designet til recirkulation og som ikke har en aftrækskanal, er undtaget fra ecodesign og energimærkning. Men emhætter, der er designet, så de både kan fungere med aftræk via en aftrækskanal og med recirkulation, er omfattet.

5. Skal der være energimærkning af emhætter, der er udstillet i køkkenbutikker mv. før 31.12.2014?

Hvis emhætterne er købt og installeret i køkkenbutikker, hvidevareforretninger mv. inden 31. december 2014, er der ikke krav om, at de skal være energimærket.

6. Hvilke regler gælder, når en emhætte sælges med separat motor?

Emhætter, der markedsføres uden motor, er ikke omfattet af ecodesign eller energimærkning. En emhætte defineres i forordningerne som et apparat, der drives af en motor, som den kontrollerer, med det formål at opfange forurenet luft fra et komfur e.l. Motoren, emhætten kontrollerer, behøver ikke være monteret i selve emhætten. Hvis emhætte og ekstern motor er markedsført som en fælles enhed, hvor emhætten kontrollerer motoren, er produktet omfattet af både energimærkning og ecodesign (forordning (EU) 65/2014 henholdsvis (EU) 66/2014).

Hvis I sælger en emhætte uden motor og leverer en separat ekstern motor med, som f.eks. kan monteres på loftet eller taget, er emhætten til gengæld ikke omfattet. Men installatøren er i dette tilfælde ansvarlig for at sikre, at det samlede anlæg opfylder kravene i ecodesignforordningen ((EU) nr. 65/2014), når anlægget tages i brug.

Bemærk, at elmotorer skal overholde ecodesignkravene herunder mindstekrav til energieffektivitet i ecodesign forordning (EF) 640/2009 og (EU) 4/2014.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk