Producenter og importører

Generelle forpligtelser
 

Producenter og importører af energirelaterede produkter skal leve op til en række ecodesign- og energimærkningskrav. Kravene gælder for produkter, der bringes i omsætning i EU/EØS.

 • Overensstemmelse med EU-krav
  Du skal vurdere, om dit produkt er i overensstemmelse med alle relevante krav i EU-direktiver og forordninger. Denne vurdering skal foretages, før produktet bringes i omsætning.
 • EU Overensstemmelses-erklæring
  Du skal udarbejde en overensstemmelseserklæring (EU Overensstemmelses-erklæring) for produktet, før produktet bringes i omsætning. Produktet bringes i omsætning allerede ved indkøb af produktionsmaterialet.
 • CE-mærkning
  Du skal sørge for, at dit produkt er CE-mærket korrekt.
 • Teknisk dokumentation
  Du skal udarbejde teknisk dokumentation, der gør det muligt at vurdere, om produktet overholder kravene i relevante ecodesign- og energimærkningsforordninger.
 • Produktoplysninger i materialer
  Du skal indarbejde produktoplysninger fra relevante forordninger i brugsvejledninger og materialer.
 • Oplysninger på hjemmesiden
  Du skal sørge for at overholde eventuelle krav om oplysninger på producentens hjemmeside.
 • Energimærkningsoplysninger  
  Du skal levere energimærkningsoplysninger for omfattede produkter. Leverandører af produkter omfattet af regler om energimærkning skal levere et energimærke for hvert produkt (trykt og elektronisk).
 • Udarbejde et datablad for produkter omfattet af energimærkning. Databladet skal ledsage hvert omfattet produkt. Krav til databladet er beskrevet i energimærkningsforordningen for produktet.
 • Dokumenter til tilsynsmyndigheder
  Du skal udlevere relevante dokumenter til tilsynsmyndigheder ved produkt- eller dokumentkontrol.
EU Overensstemmelses-erklæring

EU Overensstemmelses-erklæring

Producenter og importører af produkter, der er omfattet af ecodesignkrav, og som markedsføres i EU/EØS, skal kunne dokumentere, at produkterne overholder kravene.

Producenten skal udarbejde en EU Overensstemmelses-erklæring

Producenten skal udarbejde en overensstemmelseserklæring, populært kaldet EU Overensstemmelses-erklæring. EU Overensstemmelses-erklæringen kan omfatte et eller flere produkter og skal opbevares af producenten i 10 år, efter det sidste eksemplar af produktet er blevet fremstillet.

Importører skal have EU Overensstemmelses-erklæringen

Importører af produkter, hvor producenten ikke er etableret i EU/EØS, og der ikke findes en repræsentant i EU, skal opbevare EU Overensstemmelses-erklæringen og udlevere den sammen med den tekniske dokumentation til brug for Energistyrelsens kontrol. Den skal på anmodning kunne leveres til Energistyrelsen inden for 10 dage.

Indhold i EU Overensstemmelses-erklæringen

EU Overensstemmelses-erklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Navn og adresse på producent eller repræsentant
 2. En beskrivelse af modellen, så den kan identificeres entydigt
 3. Hvis relevant, de anvendte harmoniserede standarders referencer
 4. Hvis relevant, de øvrige anvendte tekniske standarder og specifikationer
 5. Hvis relevant, henvisninger til anden fællesskabslovgivning, der indeholder bestemmelser om den anvendte CE-mærkning
 6. Navn på den person, der er bemyndiget til at forpligte producenten eller repræsentanten, og vedkommendes underskrift.

Der er ingen særlige krav til udformningen af EU Overensstemmelses-erklæring, men du kan finde et forslag til udformning af EU Overensstemmelses-erklæringen og eksempler på udfyldte erklæringer her:

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation

Produkterne skal have teknisk dokumentation, der viser, at produktet overholder ecodesignkrav, og at energimærkningen af produktet er korrekt.
 

Krav til den tekniske dokumentation

 • Resultater af gennemførte målinger
  Dokumentationen skal indeholde resultater af gennemførte målinger. Oplysningerne i dokumentationen kan dog også baseres på beregninger, ekstrapoleringer eller på baggrund af målinger for lignende modeller. Den tekniske dokumentation skal i givet fald nøje beskrive, hvordan dette er gjort.
 • Ækvivalente modeller
  Dokumentationen skal indeholde en fortegnelse over alle de produkter, hvor oplysninger er baseret på det samme grundlag – også kaldet ækvivalente modeller.
 • Anvendte tekniske standarder
  Dokumentationen skal vise, hvilke harmoniserede standarder og øvrige tekniske standarder og specifikationer, der er anvendt.


​Alle krav til teknisk dokumentation


Vejledning til teknisk dokumentation

I vejledningen kan du se, hvordan du dokumenterer, at den oplyste energiklasse og andre oplysninger om produktet er korrekte, og at eventuelle minimumskrav fra ecodesign er opfyldt. Vejledningen indeholder også en oversigt over specifikke krav for de enkelte apparatgrupper. Dokumentationen skal kunne leveres inden 10 dage, hvis Energistyrelsen beder om at få den udleveret. Den skal gemmes i 5 år (energimærkning) eller 10 år (ecodesign) efter, at sidste eksemplar af modellen er fremstillet.

Energistyrelsen fører tilsyn med, at ecodesignlovgivningen overholdes. Læs mere om Energistyrelsens tilsyns- og kontrolarbejde.

Hent vejledningen

Læs mere om tilsyn og kontrol

Målemetoder

Målemetoder

I vurderingen af, om et produkt overholder kravene i de relevante ecodesign- og energimærkningsforordninger, skal der anvendes pålidelige og reproducerbare målemetoder, der benytter sig af alment anerkendte måleteknikker. At målemetoden skal være reproducerbar, betyder, at målingerne skal kunne gentages med samme resultat. Målingerne skal dog altid udføres efter retningslinjerne i forordningen for det pågældende produkt.

 

Energistyrelsens oversigt over målestandarder

Læs mere om CE-mærkning