Ofte stillede spørgsmål om kedler til varmeanlæg

Ofte stillede spørgsmål om kedler til varmeanlæg

Her er svar på ofte stillede spørgsmål til regler om miljøvenligt design (ecodesign) og energimærkning af kedler til varmeanlæg.

Reglerne fremgår af:

  • Forordning (EU) 813/2013 om miljøvenligt design af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum og brugsvandsopvarmning
  • Forordning (EU) 811/2013 om energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent

Spørgsmål og svar

1. Hvis ansvar er det at overholde kravene om energimærkning af opvarmningsanlæg?

Leverandøren af anlægget har ansvar for at sikre, at opvarmningsanlæg bliver energimærket og for at levere energimærker og datablade. Det gælder både for enkeltprodukter, kombianlæg, pakkeløsninger og kombi-pakkeløsninger.

Leverandøren kan enten være producenten, dennes repræsentant i EU/EØS eller importøren, der bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det på EU/EØS marked.

Forhandleren af anlægget har ansvar for, at informationerne fra leverandøren kommer videre til bygningsejeren. Forhandleren kan være en forhandler i traditionel forstand, en online forhandler eller en installatør- eller entreprenørvirksomhed, hvis salget af et anlæg går gennem en sådan virksomhed.

2. Hvad er installatørens/entreprenørens forpligtelser i forhold til energimærkning af opvarmningsanlæg?

Reglerne om at informere om energimærkning og andre data gælder for installatør- og entreprenørvirksomheder, når salget af et anlæg til en bygningsejer går gennem en sådan virksomhed. Derved optræder installatør/entreprenørvirksomheden som forhandler.

Forpligtelsen til at informere gælder alene, når man sælger et anlæg til kunden gennem sin virksomhed. Bestiller bygningsejer selv sine komponenter, er det den leverandør/forhandler, det bestilles hos, som skal overholde informationskravene.

3. Hvad er en leverandør?

Leverandøren kan enten være producenten, dennes repræsentant i EU/EØS eller importøren, der bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det på EU/EØS marked.

4. Hvad er et opvarmningsanlæg?

Et opvarmningsanlæg er et anlæg, der benyttes til rumopvarmning og/eller brugsvandsopvarmning. Anlæg, der bruges til begge dele, kaldes desuden et kombianlæg i EU forordning nr. 811/2013.

Separate varmtvandsbeholdere og vandvarmere skal altid energimærkes separat og have selvstændige datablade jf. EU forordning nr. 812/2013.

5. Hvad er et kombianlæg?

Et opvarmningsanlæg er et anlæg, der benyttes til rumopvarmning og/eller brugsvandsopvarmning. Anlæg, der bruges til begge dele, kaldes et kombianlæg i EU forordning nr. 811/2013.

Separate varmtvandsbeholdere og vandvarmere skal altid energimærkes separat og have selvstændige datablade jf. EU forordning nr. 812/2013.

6. Hvad er en pakkeløsning?

En pakkeløsning er, når flere teknologier kombineres i et opvarmningsanlæg. De mest gængse eksempler på pakkeløsninger på det danske marked er:

  • Kombination af en kedel eller varmepumpe med temperaturstyring – uanset om styringen er integreret i kedlen/varmepumpen eller ej
  • Kombination af en kedel eller varmepumpe med solvarme og evt. temperaturstyring
  • Kombination af en el-vandvarmer med solvarme
  • Hybridløsninger med kombination af fx en el-varmepumpe med en gaskedel

Varmtvandsbeholdere indgår ikke i pakkeløsninger, men de opfattes i EU forordningerne nr. 811/2013 og nr. 812/2013 som et enkeltprodukt, hvis energimærke og øvrige data skal oplyses separat. 

7. Hvordan sammensætter jeg selv en pakkeløsning?

Hvis du som installatør/entreprenør selv vælger at sammensætte en individuel pakkeløsning med forskellige produkter, er det mere komplekst end at få en pakkeløsning leveret samlet fra en produktleverandør eller grossist. Så skal du selv beregne pakkens samlede energieffektivitet og udarbejde og levere et pakkedatablad samt det tilhørende energimærke som led i din informationspligt til kunden. Dette kræver særlige kompetencer og sandsynligvis efteruddannelse.

8. Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg importerer opvarmningsanlæg fra andre lande end EU/EØS landene?

Hvis du importerer opvarmningsanlæg fra andre end EU/EØS landene, er du fortsat forpligtet til at overholde kravene i EU forordningerne 811/2013 og 812/2013 om information ved markedsføring og salg af anlægget. Det betyder, at du skal sikre dig, at også anlæg fra andre lande er energimærkede ifølge EU’s forordninger, og at leverandøren kan levere de nødvendige datablade.

9. Kan der være situationer, hvor jeg ikke må installere et anlæg, der er energimærket?

Ud over at leve op til EU-reglerne skal du også overholde Bygningsreglementet, som foreskriver, at nye kedler i Danmark skal være kondenserende.

For temperaturstyringer gælder, at disse i Danmark skal overholde varmenormen DS 469:13. Heraf fremgår hvilke automatikker, der er lovlige at installere i Danmark.

Det betyder, at der vil være kedler, som ikke må benyttes i Danmark, selv om de skulle være energimærkede i et andet land. Desuden kan der være energimærkede pakkeløsninger, der ikke må benyttes i Danmark, fordi temperaturstyringen ikke lever op til den danske norm.

10. Hvordan adskiller beregningen af årsvirkningsgraden og energieffektivitetsgraden for anlæggene sig fra hidtidig praksis?

I Danmark har der for kedler været tradition for, at oplyste årsvirkningsgrader har inkluderet brugsvandsopvarmning.

Ifølge de nye krav dækker årsvirkningsgraden imidlertid kun rumopvarmning. Årsvirkningsgraden bestemmer klassen for årsvirkningsgraden (bogstavet på energimærket) for kedler.

Er der tale om et kombianlæg til både rumopvarmning og brugsvandsopvarmning, vil anlægget have to energimærker: Ét for rumopvarmning og ét for brugsvandsopvarmning.

11. Hvilken faktor benyttes for at vægte el op mod fossile brændsler?

Leverandørerne skal til energimærkning af kedler benytte konverteringsfaktoren for elforbrug CC = 2,5, når elforbruget skal vægtes op mod fossile brændsler.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk