Ofte stillede spørgsmål om lyskilder til boliger

Reglerne fremgår af:

  • Forordning (EU) 874/2012 om energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer
  • Forordning (EF) 244/2009 om miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger
  • Forordning (EU) 1194/2012 om miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertilhørende udstyr
  • Forordning (EU) 2015/1428 om ændring af forordningerne (EF) 244/2009, (EF) 245/2009 og (EU) 1194/2012.

Kommende regulering

Bemærk at ophævelse af andre forordninger fremgår af artikel 9, mens ikræfttræden for hele forordningen eller dele af den fremgår af artikel 10.

  • Forordning (EU) 2019/2015 om energimærkning af lyskilder
  • Forordning (EU) 2019/2020 om miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger

Spørgsmål og svar

1. Er lyskilder med G9 sokkel omfattet af ecodesignkravene for ikke-retningsbestemte lyskilder?

Ja. Lyskilder med G9 fatning er omfattet af kravene i forordning (EF) 244/2009. Men lyskilder med G9 sokkel (og R7 sokkel) er undtaget fra kravene i fase 6. EU har vedtaget en ændring til forordning (EF) 244/2009 så fase 6 først har virkning fra 1. september 2018 (i stedet for fra 1. september 2016). Fra fase 6 udfases lyskilder i energiklasse C, men på grund af undtagelsen, vil det stadig være tilladt at markedsføre lyskilder med G9 sokkel i energiklasse C efter 1. september 2018.  Ændringen fremgår af forordning (EU) 2015/1428.

Bemærk, at det kun er tilladt at markedsføre armaturer, som er kompatible med lyskilder i energiklasse A eller bedre. At et armatur er kompatibelt med en lyskilde i energiklasse A, betyder, at den skal kunne fungere hensigtsmæssigt og sikkert med sådanne lyskilder. Se nærmere i Energistyrelsens FAQ om armaturer.

2. Er speciallyskilder omfattet af ecodesignkrav?

Ja, speciallyskilder er omfattet af krav til produktinformation. Men de er undtaget fra de øvrige krav i ecodesign-forordningerne, herunder krav til energieffektivitet og funktionskrav.

For speciallyskilder skal deres anvendelse tydeligt fremgå af alle former for produktinformation, og følgende oplysninger skal være klart og tydeligt angivet på emballagen:
a) hvad den forudsættes anvendt til, og
b) at den ikke er egnet til rumbelysning i boliger

Endvidere skal den tekniske dokumentation indeholde de tekniske parametre, der gør produktet egnet til det formål, der er angivet på emballagen.

Se de præcise formuleringer af oplysningskravene for speciallyskilder i de relevante forordninger. For retningsbestemte lyskilder i (EU) 2015/1428 bilag II og for ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger i (EU) 2015/1428 artikel 3 stk. 2. Se også spørgsmål/svar nr. 4 om ændringer til forordning (EF) 944/2009 vedrørende speciallyskilder.

3. Skal speciallyskilder energimærkes?

Lyskilder til alle former for belysning, herunder også ”dekorationsbelysning” og ”hyggebelysning” skal energimærkes. Kun lyskilder, hvis primære anvendelse ikke er belysning, er undtaget fra energimærkningen. Andre anvendelser kan f.eks. være udsendelse af lys som agens i kemiske processer, optagelse og projektion af billeder, signalgivning mv.

Se yderligere i forordningen om energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EU) 874/2012 artikel 1 stk. 2 punkt c.

4. Hvad er definitionen på en speciallyskilde?

EU-Kommissionen har gennemført en ændring til forordning (EF) 244/2009, der præciserer definitionen af speciallyskilder. Heraf fremgår det, at speciallyskilder er lyskilder, som anvender teknologier, der er omfattet af forordningen, men som er beregnet til særlige anvendelser og som har særlige egenskaber, der ikke er nødvendige til almindelige belysningsformål. Speciallyskilder kan f.eks. være lyskilder til signalgivning, projektion af billeder og opvarmning (infrarød opvarmning). De tekniske paratmetre, der gør lyskilden egnet til den særlige anvendelse skal fremgå af den tekniske dokumentation.  Se også spørgsmål/svar nr. 2.

Ændringerne fremgår af forordning (EU) 2015/1428.

5. Hvad er forskellen på nominel og faktisk værdi (rated value)?

Nominel værdi: Værdi, der identificerer lyskilden på f.eks. emballagen. En nominel værdi kan være lidt rund, men bør ikke systematisk overstige den faktiske værdi.

Faktisk værdi. Den præcise målte værdi oplyst med den krævede nøjagtighed (for effekt med 1 decimal).

Ideen med nominelle og faktiske værdier af lysstrøm (lumen) i forordningen skyldtes en forventning om, at der ville opstå standardværdier for lysstrømmen, på samme måde som det er sket med watt (25 W, 40 W og 60 W). For at gøre dette muligt er der råderum for lidt fleksibilitet mellem nominelle og faktiske værdier.

6. Er lyskæder omfattet af ecodesign og/eller energimærkning?

Lyskæder er enten lyskilder eller armaturer afhængig af de præcise tekniske specifikationer.

Hvis lyskæden er et armatur, og armaturet forudsættes afsat til slutbrugere, er den omfattet af reglerne om energimærkning af armaturer i forordning (EU) 874/2012. Lyskæder med lyskilder, der har en lysstrøm på under 30 lumen og batteridrevne lyskæder er dog undtaget. Bemærk, at der også er regler om energimærkning af eventuelle medfølgende separate lyskilder.

Hvis lyskæden ikke er et armatur, skal lyskilderne i kæden energimærkes efter reglerne for energimærkning af lyskilder i forordning (EU) 874/2012 om energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer.
Lyskilder i lyskæder kan også være omfattet af ecodesignkrav afhængig af deres lysstrøm. Ikke-retningsbestemte og LED-lyskilder i lyskæder er omfattet af forordning (EF) 244/2009, hvis de har en lysstrøm på 60 lumen eller derover.

Hvis der tale om speciallyskilder, kan lyskilderne være undtaget fra krav til energieffektivitet og energimærkning, men de vil i givet fald så være omfattet af krav om produktinformation. Se nærmere i forordningerne og i EU-Kommissionens FAQ om energimærkning og miljøvenligt design. Se også spørgsmål/svar nr. 4 vedrørende definition af speciallyskilder.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk