Påtænkte krav til ”energy smart appliances”

Påtænkte krav til ”energy smart appliances”

El-apparater kan bidrage til, at produktion og distribution af el sker billigst muligt, fx ved at aftage el, når prisen er lav, eller ved at udsætte forbrug, når prisen er høj og/ eller når der er utilstrækkelig kapacitet i el-nettet. Det kræver imidlertid, at apparater kan kommunikere med omverdenen på en nærmere defineret måde. EU-kommissionen har valgt betegnelsen ”energy smart” for produkter, som har – eller får – den egenskab.

Et forberedende studie har blandt andet set på, hvor stort det økonomiske potentiale er, hvilke produkttyper der er bedst egnede, og hvilke krav der med rimelighed kan stilles til produkter, hvis potentialet skal realiseres uden unødige omkostninger og forsinkelser.

Alt materiale fra studiet kan findes på hjemmesiden for Ecodesign Preparatory Study on Smart Appliances 

På siden Nyt om energikrav kan du læse nyhed om interessentmøde vedr. ”energy smart appliances”, som blev afholdt14. september 2017. Nyheden findes nederst under punktet Informationsmøder og høringer.