Produkter i netværk

Ecodesign for netværksprodukter

Siden den 1. januar 2015 har der været der ecodesignkrav, der reducerer forbruget for netværksprodukter, herunder forbruget i ”netværksforbundet standby”. ”Netværksforbundet standby” er en standbytilstand, hvor produktet kan vækkes via et signal fra netværket (kaldes i det følgende netværksstandby).

Ecodesignkravene omfatter:

  • At produkter i netværk skal have energistyring, der automatisk sætter produkterne i netværksstandby efter en periode uden aktivitet
  • Grænse for tilladt elforbrug i netværksstandby

Kravene er vedtaget som en ændring til den eksisterende standbyforordning (1275/2008/EF) og omfatter de samme produktgrupper som standbyforordningen, det vil sige husholdningsapparater, fjernsyn, it og anden elektronik samt legetøj, fritids- og sportsudstyr.

Kravene har gældt fra den 1. januar 2015 og bliver skærpet i 2017 og 2019. Visse produkter er undtaget fra grænsen for det maksimale elforbrug i 2015 og 2017.

Endvidere indeholder reglerne en række andre krav til netværksudstyr. Herunder krav om mulighed for deaktivering af trådløse netværk og krav om at netværksudstyr skal overholde de almindelige standbykrav (se under ”Standby og slukket”), når alle netværksporte er deaktiverede. Sidstnævnte krav er dog ikke relevant for udstyr som routere, switches, basisstationer for trådløse netværk o.l.

Der er også krav til den produktinformation, som producenterne skal oplyse på en frit tilgængelig hjemmeside og i den tekniske dokumentation.     

Ecodesign for kaffemaskiner
Kaffemaskiner er undtaget for kravet om energistyring i forordningen om standby og slukket (1275/2008/EF) indtil den 1. januar 2015. Samtidig præciseres, hvor lang tid der må gå mellem afslutningen af sidste bryggecyklus (eller andre relevante aktive tilstande) og automatisk skift til standbytilstand eller anden tilstand med tilsvarende lavt forbrug.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for produkter i netværk. Se nederst under dokumenter.

Se endvidere en uofficiel sammenskrivning af standbyforordningen og de nye regler (kun på engelsk). Sammenskrivningen er en hjælp til læserne, men den er ikke juridisk bindende.

Energimærkning

Der er ikke energimærkning af produkter i netværk eller kaffemaskiner

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk