Produkter i netværk

Ecodesign for netværksprodukter

Siden den 1. januar 2015 har der været der ecodesignkrav, der reducerer forbruget for netværksprodukter, herunder forbruget i ”netværksforbundet standby”. ”Netværksforbundet standby” er en standbytilstand, hvor produktet kan vækkes via et signal fra netværket (kaldes i det følgende netværksstandby).

Ecodesignkravene omfatter:

  • At produkter i netværk skal have energistyring, der automatisk sætter produkterne i netværksstandby efter en periode uden aktivitet
  • Grænse for tilladt elforbrug i netværksstandby

Kravene er vedtaget som en ændring til den eksisterende standbyforordning (1275/2008/EF) og omfatter de samme produktgrupper som standbyforordningen, det vil sige husholdningsapparater, fjernsyn, it og anden elektronik samt legetøj, fritids- og sportsudstyr.
Fra 2025 omfatter kravene også motordrevne justerbare møbler og motordrevne bygningsdele. 

 

Kravene har gældt fra den 1. januar 2015 og er blevet skærpet i 2017 og 2019. Kravene bliver igen skærpet i 2027 med den nye standbyforordning (2023/826) Visse produkter er undtaget fra grænsen for det maksimale elforbrug i 2015 og 2017.

Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand

Typer af netværksudstyr Siden 2019 Fra d. 9. maj 2027

HiNA-udstyr eller udstyr med HiNA-funktion

Effekt maks. 8,00 W Effekt maks. 7,00 W
Netværksudstyr som hverken er HiNA-funktion Effekt maks. 2,00 W Effekt maks. 2,00 W
Periode, hvorefter der skal slås over til netværksforbundet standbytilstand Maks. 20 minutter

Maks. 20 minutter

 

Endvidere indeholder reglerne en række andre krav til netværksudstyr. Herunder krav om mulighed for deaktivering af trådløse netværk og krav om at netværksudstyr skal overholde de almindelige standbykrav (se under ”Standby og slukket”), når alle netværksporte er deaktiverede. Sidstnævnte krav er dog ikke relevant for udstyr som routere, switches, basisstationer for trådløse netværk o.l.

Der er også krav til den produktinformation, som producenterne skal oplyse på en frit tilgængelig hjemmeside og i den tekniske dokumentation.     

Ecodesign for kaffemaskiner

Kaffemaskiner var undtaget for kravet om energistyring i forordningen om standby og slukket (1275/2008/EF) indtil den 1. januar 2015. Samtidig præciseres, hvor lang tid der må gå mellem afslutningen af sidste bryggecyklus (eller andre relevante aktive tilstande) og automatisk skift til standbytilstand eller anden tilstand med tilsvarende lavt forbrug.
For husholningsfilterkaffemaskiner er dette højst 5 minutter, hvis kaffen opbevares i en isoleret kande og højst 40 minutter, hvis kaffen opbevares i en ikkeisoleret kande. 
For andre husholdningskaffemaskiner er dette højst 30 minutter. 

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for produkter i netværk. Se nederst under dokumenter.

Se endvidere en uofficiel sammenskrivning af standbyforordningen og de nye regler (kun på engelsk). Sammenskrivningen er en hjælp til læserne, men den er ikke juridisk bindende.

Energimærkning

Der er ikke energimærkning af produkter i netværk eller kaffemaskiner

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk