Standby og slukket

Ecodesignkrav

EU har indført grænser for, hvor meget elapparater må bruge i standby og slukket tilstand. Hvis du producerer eller importerer apparater, der ikke overholder kravene, må du ikke markedsføre dem i EU/EØS. Læs mere om kravene. Mange apparater bruger el, så længe stikket sidder i en tændt stikkontakt, uanset om der er slukket på apparatet, eller det står på standby. Det giver et unødigt energiforbrug, når apparaterne ikke bliver brugt.

Kravene gælder elektriske og elektroniske husholdningsapparater og kontorudstyr i kategorierne:

  • Husholdningsapparater
  • It-udstyr
  • Forbrugerelektronik
  • Legetøj, fritids- og sportsudstyr
  • Kravene skal overholdes af en lang række forskellige produkter som f.eks. vaskemaskiner, brødristere, kaffemaskiner, mikroovne, computere, printere, stereoanlæg, elektriske tog, racerbaner og håndholdte spillekonsoller.

Kravene indføres i to trin. Det første trin trådte i kraft den 7. januar 2010 og andet trin har haft virkning fra den 7. januar 2013. Der er krav til maksimalt elforbrug i slukket tilstand, standby og standby med display. Endvidere er der krav om, at apparatet er i stand til at gå i standby eller slukke (tilgængelighed). Fra 2013 indførtes krav om, at apparatet automatisk går i standby eller slukket tilstand efter en periode uden brug.

Bemærk, at der er en ændringsforordning til den oprindelige forordning. Ændringsforordningen vedrører produkter, der kan forbindes i netværk og indfører bl.a. krav om energistyring for produkter i netværk og grænser for energiforbruget i en standbytilstand, hvor produktet kan vækkes via et signal fra nettet.

Kravene i ændringsforordningen havde virkning fra 1. januar 2015. Ændringsforordninger indeholder også regler om kaffemaskiners standbyforbrug.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for standby og slukket. Se nederst under dokumenter.

 

Ecodesignkrav for produkter omfattet af standbyforordningen
  Trin 1: Krav fra den 7. januar 2010 Trin 2: Krav fra den 7. januar 2013
Slukket tilstand Effekt maks. 1,00 W Effkt maks. 0,50 W
Standby Effekt maks. 1,00 W Effekt maks. 0,50 W
Standby - med display* Effekt maks. 2,00 W Effekt maks. 1,00 W
Tilgængelighed Krav om standby og/eller slukket Krav om standby og/eller slukket
Automatisk standby/sluk Ingen krav Krav om automatisk standby- og/eller slukkefunktion

*”Standby - med display”  betyder, at apparatet har et display, som for eksempel viser tiden eller ordet ”standby”  i standby-tilstanden. Hvis det kun er en lysdiode, der lyser, er det ikke et display.

Tilgængelighed vil sige, at apparatet er i stand til at gå i standby eller slukke. Du kan læse mere om begreberne i vejledningen.

Læs mere om 4E-standby: IEA-arbejdsgruppe om standbyforbrug

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk