Tværgående ændringer (Omnibusreguleringer 2021)

Fra 1. marts gælder en række ændringer og justeringer til ecodesign- og energimærkningsforordninger publiceret i 2019. Ændringerne indføres via to såkaldte Omnibus-reguleringer, der blev vedtaget af EU-Kommissionen i november 2020.

Der er ændringer til forordningerne for følgende produkter:

Produktgruppe Ecodesign-forordninger Energimærkningsforordninger
Elmotorer og frekvensomformere (EU) 2019/1781 -
Elektriske skærme (EU) 2019/2021 (EU) 2019/2013
Husholdningsvaskemaskiner og -vaske-tørremaskiner (EU) 2019/2023 (EU) 2019/2014
Husholdningsopvaskemaskiner (EU) 2019/2022 (EU) 2019/2017
Køle/fryseapparater (EU) 2019/2019 (EU) 2019/2016
Køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg (EU) 2019/2024 (EU) 2019/2018
Lyskilder og separate styreanordninger (EU) 2019/2020 (EU) 2019/2015
Servere og datalagringsprodukter (EU) 2019/424 -

Ændringerne for energimærkning fremgår af forordning (EU) 2021/340 og ændringer for ecodesign af (EU) 2021/341 (de såkaldte Omnibusreguleringer).

Ændringer medfører ikke skærpede energikrav, men der er en række andre ændringer som det er yderst vigtigt at være opmærksom på.

Ændringerne varierer fra produkt til produkt. Nogle af ændringerne er tværgående med henblik på at ensrette reglerne mellem produktgrupperne, mens andre er produktspecifikke rettelser, præciseringer og tilføjelser.

Der er bl.a. ændringer vedr.: 

  • Tilføjelse og ensretning af regler vedrørende oplyste og målte værdier
  • Strømlining af bestemmelser vedrørende omgåelse af krav og software-opdateringer
  • Indhold af produktdatablad
  • Præcisering af, at verifikationstolerancer kun er til brug for medlemsstaternes markedskontrol
  • Revideret definition af ”omgivende produkt” for belysningsprodukter
  • Revideret definition af ”transportable køle/fryseapparater”
  • Overgangsmetode for test af elektriske skærme
  • Overgangsmetode for test af servere og datalagringsprodukter
  • Tilføjelser om effektivitet ved 60 Hz for elmotorer

Bemærk, at en del af ændringerne først skal anvendes fra 1. maj 2021 (ændringer til bilag bortset for motorer og lyskilder og vedr. indlæsning i produktdatabasen for lyskilder), 1. juli 2021 (alle ændringer for motorer og vedr. overensstemmelsesækvivalens for lyskilder) og 1. september 2021 (ændringer til bilag og vedrørende omgivende produkt mv. for lyskilder). Se nærmere om ikrafttræden og anvendelse i forordning (EU) 2021/341 (artikel 9) og (EU) 2021/340 (artikel 7).

Se alle ændringerne i Omnibus-reguleringerne (link nedenfor) op på produktsiderne for de relevante produkter.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk