Ofte stillede spørgsmål om vandvarmere

Ofte stillede spørgsmål om vandvarmere

Her er svar på ofte stillede spørgsmål til regler om miljøvenligt design (ecodesign) og energimærkning af vandvarmere.

Reglerne fremgår af:

  • Forordning (EU) 814/2013 om miljøvenligt design af vandvarmere og varmtvandsbeholdere
  • Forordning (EU) 812/2013 om energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent

Spørgsmål og svar

1. Hvad er en leverandør?

Leverandøren kan enten være producenten, dennes repræsentant i EU/EØS eller importøren, der bringer et energirelateret produkt i omsætning eller ibrugtager det på EU/EØS marked.

2. Hvad er et opvarmningsanlæg?

Et opvarmningsanlæg er et anlæg, der benyttes til rumopvarmning og/eller brugsvandsopvarmning. Anlæg, der bruges til begge dele, kaldes desuden et kombianlæg i EU forordning nr. 811/2013.

Separate varmtvandsbeholdere og vandvarmere skal altid energimærkes separat og have selvstændige datablade jf. EU forordning nr. 812/2013.

3. Hvad er en varmtvandsbeholder og en vandvarmer?

Det, som i EU forordningerne nr. 811/2013 og nr. 812/2013 kaldes varmtvandsbeholdere, omfatter beholdere både til varmt brugsvand og til rumvarme (akkumuleringsbeholder, buffertanke m.v.). De har ingen varmeproducerende enhed (undtaget backup-elpatroner), men kan have en indirekte varmeflade (spiral).

Vandvarmere har ifølge definitionen en varmeproducerende enhed.

4. Hvad er et kombianlæg?

Et opvarmningsanlæg er et anlæg, der benyttes til rumopvarmning og/eller brugsvandsopvarmning. Anlæg, der bruges til begge dele, kaldes et kombianlæg i EU forordning nr. 811/2013.

Separate varmtvandsbeholdere og vandvarmere skal altid energimærkes separat og have selvstændige datablade jf. EU forordning nr. 812/2013.

5. Hvad er en pakkeløsning?

En pakkeløsning er, når flere teknologier kombineres i et opvarmningsanlæg. De mest gængse eksempler på pakkeløsninger på det danske marked er:

  • Kombination af en kedel eller varmepumpe med temperaturstyring – uanset om styringen er integreret i kedlen/varmepumpen eller ej
  • Kombination af en kedel eller varmepumpe med solvarme og evt. temperaturstyring
  • Kombination af en el-vandvarmer med solvarme
  • Hybridløsninger med kombination af fx en el-varmepumpe med en gaskedel

Varmtvandsbeholdere indgår ikke i pakkeløsninger, men de opfattes i EU forordningerne nr. 811/2013 og nr. 812/2013 som et enkeltprodukt, hvis energimærke og øvrige data skal oplyses separat. 

6. Hvordan sammensætter jeg selv en pakkeløsning?

Hvis du som installatør/entreprenør selv vælger at sammensætte en individuel pakkeløsning med forskellige produkter, er det mere komplekst end at få en pakkeløsning leveret samlet fra en produktleverandør eller grossist. Så skal du selv beregne pakkens samlede energieffektivitet og udarbejde og levere et pakkedatablad samt det tilhørende energimærke som led i din informationspligt til kunden. Dette kræver særlige kompetencer og sandsynligvis efteruddannelse.

7. Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg importerer opvarmningsanlæg fra andre lande end EU-/EØS-landene?

Hvis du importerer opvarmningsanlæg fra andre end EU/EØS landene, er du fortsat forpligtet til at overholde kravene i EU forordningerne 811/2013 og 812/2013 om information ved markedsføring og salg af anlægget. Det betyder, at du skal sikre dig, at også anlæg fra andre lande er energimærkede ifølge EU’s forordninger, og at leverandøren kan levere de nødvendige datablade.

8. Kan der være situationer, hvor jeg ikke må installere et anlæg, der er energimærket?

Ud over at leve op til EU-reglerne skal du også overholde Bygningsreglementet, som foreskriver, at nye kedler i Danmark skal være kondenserende.

For temperaturstyringer gælder, at disse i Danmark skal overholde varmenormen DS 469:13. Heraf fremgår hvilke automatikker, der er lovlige at installere i Danmark.

Det betyder, at der vil være kedler, som ikke må benyttes i Danmark, selv om de skulle være energimærkede i et andet land. Desuden kan der være energimærkede pakkeløsninger, der ikke må benyttes i Danmark, fordi temperaturstyringen ikke lever op til den danske norm.

9. Hvad betyder energimærkernes nye forbrugerprofiler for varmt brugsvand (fra 3XS til XXL)?

Der er forskellige forbrugsprofiler med størrelsesbetegnelser, som det kendes fra tøjbranchen: 3XS, XXS, S, M, L, XL og XXL.

Ikonet ser således ud på energimærkningen:

Brugsprofil 3XSBrugsprofil L

Disse forbrugsprofiler dækker tappemønstret fra et enkelt lille tappested og helt op til tappemønstret for en mindre beboelsesejendom.

I Danmark har vi tradition for at dimensionere vandvarmere og varmtvandsbeholdere efter DS 439. Der vil sandsynligvis ikke være behov for at ændre denne praksis.

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk