Varmepumper til varmeanlæg

Ecodesignkrav

Der er ecodesignkrav til varmepumper, der er beregnet til at indgå i centralvarmeanlæg. I Danmark er såkaldte jordvarmeanlæg og luft/vand varmepumper de mest almindelige typer af varmepumper, der bliver omfattet af kravene. Reglerne omfatter imidlertid også varmepumper, der drives af en forbrændingsmotor og brændselsfyrede absorptionsvarmepumper

Reglerne gælder for:

 • Varmepumper, der anvender gas, olie eller el til rumopvarmning via et varmeanlæg
 • Varmepumper, der anvender gas, olie eller el til kombineret produktion af varmt brugsvand og varme til varmeanlæg
 • Varmepumper, der har en effekt op til og med 400 kW
 • Reglerne betyder, at produkter, der ikke opfylder kravene til energieffektivitet mv., ikke vil kunne markedsføres i EU.

Kravene indføres i tre trin:

 • Fra den 26. september 2015 er der krav til energieffektivitet til varmeproduktion, til varmtvandsproduktion, hvis varmepumpen har dette og til maksimalt støjniveau. Derudover indføres krav til information i den tekniske dokumentation og i særlige produktblad.
 • Fra den 26. september 2017 skal varmepumper opfylde strammere krav til energieffektivitet. Derudover strammes kravet til energieffektiviteten for varmtvandsproduktion
 • Fra den 26. september 2018 er der krav til højst tilladte NOx-emission for varmepumper, der drives af en forbrændingsmotor og brændselsfyrede absorptionsvarmepumper.

De præcise krav er beskrevet i ecodesignforordningen for kedler, varmepumper og pakkeløsninger. Se nederst under dokumenter.

Energimærkning

Siden den 26. september 2015 har varmepumper, der anvendes i centralvarmeanlæg, skullet have et energimærke med A++ - G-skalaen, hvor A++ er det mest energieffektive. Den 26. september 2019 tilføjes energiklassen A+++.

Reglerne gælder for:

 • Varmepumper, der anvender gas, olie eller el til rumopvarmning via et varmeanlæg
 • Varmepumper, der anvender gas, olie eller el til kombineret produktion af varmt brugsvand og varme til varmeanlæg
 • Solkomponenter og styringer, der anvendes i pakkeløsninger med varmepumper til varmeanlæg
 • Varmepumper, der har en effekt op til og med 70 kW.
 • Varmepumpers energimærke skal udover energiklassen indeholde oplysninger om ydelsen i KW i forskellige klimazoner og støjniveau i dB (både inde og ude).

Varmepumpeløsninger, der indeholder sol- eller styringskomponenter, skal have det såkaldte pakkemærke, som indeholder dels energiklasse for varmepumpen og dels energiklassen for den samlede løsning. På mærket skal angives, hvilke løsninger, der indgår i mærket (sol, varmtvandsbeholder, styring og varmepumpe).

Leverandører af produkter og pakker omfattet af ordningen skal levere trykt og digitalt energimærke samt særlige produkt- og pakkedatablade. Derudover skal leverandørerne kunne levere specificeret teknisk dokumentation til Energistyrelsen.

De præcise krav til energimærkningen af varmepumper er beskrevet i forordningen.

Læs mere om forbrugerinformation om varmepumper.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål om varmepumper til varmeanlæg

Har du spørgsmål?

Spørgsmål om ecodesign og energimærkning sendes til ecodesign@ens.dk