Annoncering af energimærke

Annonceringspligt

Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier ved salg, udleje eller overdragelse af en bygning eller bygningsenhed. Det gælder både salgssituationer, hvor en ejendomsmægler er involveret, og ved privat salg eller udleje. Kommercielle medier omfatter eksempelvis dagblade, periodiske magasiner og aviser, i TV og radio eller på internettet

Sælger af en bygning er forpligtet til at fremlægge en energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren forud for annoncering af bygningen til salg. Formålet er, at bygningens energitilstand bliver synlig for mulige købere/lejere af ejendomme eller dele heraf. Så kan det indgå i køberes/lejeres overvejelser ved ejendomshandlen/lejemålet.

Annonceringspligten administreres af Energistyrelsen.

Se bekendtgørelse om annonceringspligt

Skala fra A til G

I annoncer for bygninger til salg eller udleje skal energimærket være synligt. Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste placering. 

Grafik: energimærke

Siden ordningen blev etableret i 1998 er nye lavenergihuse opstået. Derfor har energimærkningsskalaen fået tre nye A’er: A2010, A2015 og A2020.  Mærkerne refererer til energikravene i det Bygningsreglement, som huset lever op til. De nye mærker ses primært i forbindelse med nybyggeri. Energimærkningen af bygninger til salg eller udleje skal annonceres med den skalaværdi, der fremgår af energimærkningsrapporten.

Læs om Bygningsreglementet

Brug ikoner

En ejendomsformidler er forpligtet til at synliggøre energimærket ved annoncering eller anden markedsføring. Energistyrelsen anbefaler, at energimærket synliggøres ved ikoner, der klart angiver, hvad energimærkningen er. Eksempelvis ved brug af følgende ikoner.

ikon for energimærker 1ikon for energimærker 2ikon for energimærker 3ikon for energimærker 4ikon for energimærker 5

Alternativt skal det anføres i annoncen, at ”Bygningen har energimærke A2020” (eller A2015, A2010, B, C, D, E, F eller G)”.

Se formidlingsbekendtgørelsen

Konvertering af mærker

Energimærkningsordningen har ændret sig i tidens løb, herunder også selve skalaen for energimærker. Det betyder, at et energimærke fra f.eks. 2006 ser anderledes ud end de mærker, som bruges i dag. Når energimærker, der er udført før 1. januar 2008 bruges ved annoncering skal mærket konverteres.

Se konverteringsskala

Kontakt

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Energimærkningsordningen

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.