Hvad koster et energimærke?

Maksimumpris for energimærkning af mindre bygninger

Der er en øvre grænse for, hvor meget energimærkning af mindre bygninger må koste, mens der er fri prisdannelse for erhvervsejendomme og andre større bygninger. Man har altid ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning. Stuehuse til landbrugsejendom, fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse, mindre etageboliger, herunder tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne, sommerhuse er omfattet af maksimumpriser.

Fra 1. januar 2017 er den øvre honorargrænse:

  • 5.928 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
  • 6.522 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
  • 7.113 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2
  • 1.072 kr. inkl. moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang.

Maksimumhonoraret skal nedsættes med:

  • 353 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
  • 1.177 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
  • 236 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner

Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Se bekendtgørelse om gebyrer og honorarer

 

 


 

Fri prisdannelse for større bygninger

For erhvervsejendomme og øvrige større bygninger er der fri prisdannelse på markedet. Det betyder, at der ikke er fastsat en øvre grænse for prisen på energimærkning. Prisen aftales derfor mellem energikonsulenten og kunden.

Energimærkningskonsulenter, som tilbyder energimærkning af større ejendomme, herunder også offentlige bygninger, konkurrerer i et marked med fri prisdannelse. Der er ikke fastsat en øvre grænse for prisen på energimærkning af større bygninger. Konkurrencen mellem udbyderne betyder, at det er en fordel at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.

 

Find energikonsulent

Kontakt

Energimærkningsordningen
Administrativ medarbejder Center for energiadministration