Hvad koster et energimærke?

Maksimumpris for energimærkning af mindre bygninger

Der er en øvre grænse for, hvor meget energimærkning af mindre bygninger må koste, mens der er fri prisdannelse for erhvervsejendomme og andre større bygninger. Man har altid ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning. Stuehuse til landbrugsejendom, fritliggende enfamiliehuse, række-, kæde- og dobbelthuse, mindre etageboliger, herunder tofamiliehus med vandret adskillelse mellem enhederne, sommerhuse er omfattet af maksimumpriser.

Fra 1. januar 2023 er den øvre honorargrænse:

 • 6.931 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
 • 7.626 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
 • 8.319 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2
 • 1.254 kr. inkl. moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang.

Maksimumhonoraret skal pr. 1. januar 2023 nedsættes med:

 • 415 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
 • 1.377 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
 • 276 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Fra 1. januar 2024 er den øvre honorargrænse, inkl. alle omkostninger:

 • 6.966 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
 • 7.664 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
 • 8.361 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2
 • 1.260 kr. inkl. moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang

Maksimumhonoraret for energimærkning med bygningsgennemgang nedsættes pr. 1. januar 2024 med:

 • 417 kr. inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
 • 1.384 kr. inkl. moms, hvis der foreligger et energimærke udført i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
 • 277 kr. inkl. moms, hvis energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Se bekendtgørelse om gebyrer og honorarer på retsinformation.dk

Fri prisdannelse for større bygninger

For erhvervsejendomme og øvrige større bygninger er der fri prisdannelse på markedet. Det betyder, at der ikke er fastsat en øvre grænse for prisen på energimærkning. Prisen aftales derfor mellem energimærkningsfirmaet og kunden.

Energimærkningsfirmaer, som tilbyder energimærkning af større ejendomme, herunder også offentlige bygninger, konkurrerer i et marked med fri prisdannelse. Der er ikke fastsat en øvre grænse for prisen på energimærkning af større bygninger. Konkurrencen mellem udbyderne betyder, at det er en fordel at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.

Find energimærkningsfirma

Kontakt

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Energimærkningsordningen

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.