Lovgivning om energimærkning

Regler og lovgrundlag for energimærkning af bygninger

Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:

Lovbekendtgørelse nr. 1923 af 8. oktober 2021 om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse nr. 549 af 15. maj 2023 om energimærkning af bygninger

Offentliggørelse af energimærkninger

Bestemmelser om offentliggørelse af energimærkninger på Den Offentlige Informationsserver (OIS)

Energikonsulentens retningslinjer

Energistyrelsens retningslinjer for energikonsulenter fremgår af 'Håndbog for energikonsulenter' og omfatter følgende:

  • Udformning og indhold af energimærkningen
  • Det certificerede energimærkningsfirmas udarbejdelse og indberetning af energimærkning
  • Dokumentation af energimærkningen
  • Eventuelle krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen

Håndbog for Energikonsulenter (HB2023) 

Energikonsulentens honorar

Energikonsulentens honorar ved energimærkning af ejendomme bliver pristalsreguleret hvert år den 1. januar.

Se bekendtgørelses om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger med senere ændringer

Administrative bødeforlæg

Energistyrelsen har mulighed for at tildele administrative bødeforlæg. Se regler herom i bekendtgørelsen.

Se Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bygningsreglementet

Aktuelle beregningsregler for energiforbrug i bygninger i i Bygningsreglementet

Kontakt

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Energimærkningsordningen

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.