Lovgivning om energimærkning

Regler og lovgrundlag for energimærkning af bygninger

Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:

Lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger med senere ændringer

Bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger med senere ændringer
 

Offentliggørelse af energimærkninger

Bestemmelser om offentliggørelse af energimærkninger på Den Offentlige Informationsserver (OIS)

 

Energikonsulentens retningslinjer

Energistyrelsens retningslinjer for energikonsulenter fremgår af 'Håndbog for energikonsulenter' og omfatter følgende:

  • Udformning og indhold af energimærkningen
  • Det certificerede energimærkningsfirmas udarbejdelse og indberetning af energimærkning
  • Dokumentation af energimærkningen
  • Eventuelle krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen

Se Håndbog for Energikonsulenter

Energikonsulentens honorar

Energikonsulentens honorar ved energimærkning af ejendomme bliver pristalsreguleret hvert år den 1. januar.

Se bekendtgørelses om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger med senere ændringer

Administrative bødeforlæg

Energistyrelsen har mulighed for at tildele administrative bødeforlæg. Se regler herom i bekendtgørelsen.

Se Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
 

Bygningsreglementet

Aktuelle beregningsregler for energiforbrug i bygninger i i Bygningsreglementet

Kontakt

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Energimærkningsordningen

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.

Har du spørgsmål til energimærkningsordningen? Så send en mail.