Lovgivning om energimærkning

Regler og lovgrundlag for energimærkning af bygninger

Den obligatoriske energimærkning af bygninger er fastsat i:

Offentliggørelse af energimærkninger

Bestemmelser om offentliggørelse af energimærkninger på Den Offentlige Informationsserver (OIS)

 


Energikonsulentens retningslinjer

Energistyrelsens retningslinjer for energikonsulenter fremgår af 'Håndbog for energikonsulenter' og omfatter følgende:

  • Udformning og indhold af energimærkningen
  • Det certificerede energimærkningsfirmas udarbejdelse og indberetning af energimærkning
  • Dokumentation af energimærkningen
  • Eventuelle krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med energimærkningen.

Se Håndbog for Energikonsulenter

 

Energikonsulentens honorar

Energikonsulentens honorar ved energimærkning af ejendomme bliver pristalsreguleret hvert år den 1. januar.

Se bekendtgørelses om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Administrative bødeforlæg

Energistyrelsen har mulighed for at tildele administrative bødeforlæg. Se regler herom i bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger
 

Bygningsreglementet

Aktuelle beregningsregler for energiforbrug i bygninger i i Bygningsreglementet

Kontakt

Energimærkningsordningen
Administrativ medarbejder Center for energiadministration