Regulatoriske Testzoner

Om regulatoriske testzoner

Målet om at reducere drivhusgasser i 2030 med 70 pct. og at være fri af fossile brændsler i 2050, kræver en grøn omstilling af energi- og forsyningssektoren. I en regulatorisk testzone kan udvalgte innovative energi- og forsyningsløsninger få tildelt en midlertidig dispensation fra regler, der forhindrer projekternes gennemførelse.

Hvad er en regulatorisk testzone?

En regulatorisk testzone er en mulighed for at afprøve innovative energi- og forsyningsløsninger under virkelige forhold. Der er tale om innovative løsninger, der er stødt på en barriere i energi- og forsyningslovgivningen, der betyder, at projektet ikke kan gennemføres. I testzonerne kan der gives tidsafgrænsede dispensationer fra konkrete regler til forsøg med nye forretningsmodeller, ny teknologi og nye løsninger.

Der kan fx være tale om test af:

 • Sektorintegration på tværs af el-, varme- og gassektoren mv.
 • Øget fleksibilitet i energisystemet
 • Bedre balancering af el-nettet
 • Optimering af markedet for systemydelser
 • Indpasning af fluktuerende vedvarende energiproduktion, herunder energikonvertering og -lagring (PtX)
 • Digitaliseringsløsninger
 • Mere effektiv udnyttelse af energi og energibesparelser

Der er nogle kriterier, der skal være opfyldt før, at et projekt efter ansøgning kan komme i betragtning til at få tildelt en regulatorisk testzone.

Læs om kriterierne under overskriften ”10 Kriterier” nedenfor.

Det er vigtigt, at du læser kriterierne før, du går i gang med at søge.

10 kriterier

Følgende 10 kriterier indgår i en samlet vurdering af din ansøgning:

 1. Projektet er omfattet af regulering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets ressort.
 2. Projektets gennemførelse er udfordret af en regulatorisk barriere.
 3. Projektet er innovativt.
 4. Projektet fremmer den grønne omstilling.
 5. Projektets løsning tilbydes endnu ikke kommercielt.
 6. Projektet er til gavn for forbrugerne og virksomhederne.
 7. Projektet er modent til at indgå i et testforløb.
 8. Forbrugerne og virksomhederne kan beskyttes i testforløbet i tilstrækkelig grad.
 9. Projektet kan afgrænses tidsmæssigt
 10. Ansøger skal formidle testforløbets resultater offentligt

Du kan læse mere om de 10 kriterier 

Hvordan ansøger du?

Ønsker du at ansøge om en regulatorisk testzone?

Så kontakt sekretariatet for regulatoriske testzoner i Energistyrelsen, som tager sig af henvendelser om udfordringer med energi- og forsyningslovgivningen, der forhindrer udvikling og afprøvning af innovative grønne energiløsninger.

Sekretariatet for regulatoriske testzoner kan kontaktes på testzoner@ens.dk, samt telefonisk mandag-fredag kl. 10-14 på tlf.  51 67 43 98.

Adresse:

Energistyrelsen
Sekretariatet for regulatoriske testzoner
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Ansøgningsskema og vejledning

Ønsker du at ansøge om en regulatorisk testzone, skal du bruge  Energistyrelsens ansøgningsskema.
Du kan også få en ansøgningsskema tilsendt af Energistyrelsens sekretariat for regulatoriske testzoner.

Når du ansøger, skal du forklare, hvorfor dit projekt har brug for en testzone, samt hvordan projektet lever op til de 10 kriterier.

Du kan læse mere om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet i Vejledning til ansøgning om tildeling af regulatorisk testzone.

Vejledning om forsyningslovene

Ønsker du vejledning om energi- og forsyningslovene?

Så kontakt sekretariatet for regulatoriske testzoner i Energistyrelsen, som tager sig af henvendelser om udfordringer med energi- og forsyningslovgivningen, der forhindrer udvikling og afprøvning af innovative grønne energiløsninger. Kontakt: testzoner@ens.dk

Andre løsninger i den grønne omstilling

 Du kan få overblik over de vigtigste regler, hvis du arbejder indenfor deleøkonomi og digitale platforme, cirkulær økonomi, e-handel eller data og ny teknologi, på Virksomhedsguiden.dk

Kontakt

Sekretariatet kan kontaktes telefonisk mandag-fredag kl. 10-14

Sekretariatet for regulatoriske testzoner

Sekretariatet kan kontaktes telefonisk mandag-fredag kl. 10-14

Sekretariatet kan kontaktes telefonisk mandag-fredag kl. 10-14