Geotermianlæg i drift

Thisted

Geotermianlægget ved Thisted er opført under DONG’s geotermitilladelse fra 1983 i et samarbejde mellem DONG og Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. Anlægget blev sat i drift i 1984. 

Det geotermiske anlæg er koblet sammen med byens affaldsbaserede kraftvarmeanlæg og kan producere, hvad der svarer til ca. 2.000 husstandes årlige varmeforbrug. 

Amager (København)

På Amager begyndte varmeproduktionen i 2005 fra det geotermiske anlæg. Anlægget er placeret i tilknytning til Amagerværket og udført under HGS-tilladelsen (Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde).

Den årlige varmeproduktion fra det varme vand i undergrunden svarer til forbruget i knap 4.600 husstande.

Sønderborg

I Sønderborg er det geotermiske anlæg sat i drift i starten af 2013 i tilknytning til det eksisterende affaldsbaserede kraftvarmeværk i Sønderborg. Anlægget kan producere, hvad der svarer til ca. 2.400 husstandes årlige varmeforbrug.

 

Tidslinje over dansk geotermi

Geotermitilladelser og anlæg
 • 1983, 8. december
  DONG får eneretsbevilling af staten til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. Tilladelsen gælder hele det danske landområde og den erstatter en eneretstilladelse fra 1978. Tilladelsen løber frem til 2013, men DONG tilbageleverer og overdrager tilladelsen inden tid. 
   
 • 1984
  DONG etablerer et geotermisk anlæg i Thisted  under tilladelsen fra 1983.
   
 • 1993
  DONG leverer 1/3 af de arealer, som bevillingen fra 1983 dækkede, tilbage til staten. 
   
 • 2001, 19. februar
  Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS) får tilladelse til at efterforske og indvinde geotermisk energi. Tilladelsen dækker Nordsjælland og Hovedstadsområdet.
   
 • 2003
  DONG leverer yderligere 1/3 af de arealer, som bevillingen fra 1983 dækkede, tilbage til staten.
   
 • 2005
  Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS) sætter et geotermianlæg på Amager i drift på baggrund af tilladelsen fra 2001. 
   
 • 2007, 11. oktober
  DONG VE A/S og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. får tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Sønderborg-området. 
   
 • 2010, 4. juli
  DONG VE A/S træder ud af geotermitilladelsen i Sønderborg. Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. overtager bevillingen.
   
 • 2010, 30. september
  DONG VE A/S leverer hovedparten af de uudnyttede arealer knyttet til bevillingen fra 1983 tilbage til staten. Bevillingen omfatter herefter kun et område omkring geotermianlægget i Thisted.
   
 • 2011, 1.  juni
  DONG VE A/S overdrager DONG’s andel i Thisted-tilladelsen til Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. 
   
 • 2013
  I geotermitilladelsen i Sønderborg opfører Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. et geotermianlæg, der sættes i drift i starten af 2013.
   
 • 2016
  Energistyrelsen modtager og behandler to nye ansøgninger om geotermitilladelse. 
Birte Røgen
Fuldmægtig (+45) 3392 6805
Mere om Geotermi