Geotermitilladelser

Kort over geotermitilladelser

Geotermi i Danmark, oktober 2021

Download kortet i høj opløsning 

Ansøgninger under behandling

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning i den halvårlige udbudsrunde fra selskaber, der vil søge efter geotermisk energi med henblik på fjervarmeforsyning i Danmark.

Fristen for ansøgninger for nye tilladelser udløb onsdag d. 1. september kl. 12. Energistyrelsen har modtaget en ansøgning i den halvårlige udbudsrunde for efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning. Den involverede ansøgere, Bach Gruppen A/S, har ansøgt om området i Viborg.

Energistyrelsen vil i den kommende tid gennemgå ansøgningerne. Inden tilladelserne gives, skal klima-, energi- og forsyningsministeren efter reglerne i undergrundsloven forelægge en redegørelse for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg om, hvilke tilladelser der vil blive udstedt.

Det bemærkes, at der kan ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning i de områder, som ikke allerede er omfattet af en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. Såfremt der på ansøgningstidspunktet behandles ansøgninger fra tidligere ansøgningsrunder, kan nye ansøgninger ikke indgives for områder, hvor der allerede er indgivet en ansøgning (jf. invitationsskrivelsen).

Der er i øjeblikket 3 ansøgninger under behandling.

Geotermitilladelser

Tilladelse Eneretsbevilling af 8. december 1983 til at efterforske og indvinde geotermisk energi
Meddelt 1983-12-08
Operatør Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.
Område Thisted

Selskab

Andel (%)

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.

100

 

 

Tilladelse Tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Hovedstadsområdet
Meddelt 2001-02-19
Operatør Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde
Område Hovedstadsområdet

Selskab

Andel (%)

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

33,33

Hovedstadsområdets forsyningsselskab (HOFOR)

33,33

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

33,33

 

 

Tilladelse Tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Sønderborg-området
Meddelt 2007-10-11
Operatør Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Område Sønderborg

Selskab

Andel (%)

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

100

 

 

 

Tilladelse G2017-01
Meddelt 24. februar 2017
Operatør Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.
Område Thisted
Selskab Andel
Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. 100 %

 

Tilladelse G2019-02
Meddelt 04. april 2019
Operatør Innargi A/S 
Område Aarhus
Selskab Andel (%)
Innargi A/S 100

 

Mere om Geotermi
Birte Røgen
Fuldmægtig (+45) 3392 6805