Geotermitilladelser

Kort over geotermitilladelser

Geotermi i Danmark, februar 2024

Download kort over geotermi i Danmark i høj opløsning

Ansøgninger under behandling

Energistyrelsen har modtaget en ansøgning i den halvårlige udbudsrunde fra selskaber, der vil søge efter geotermisk energi med henblik på fjervarmeforsyning i Danmark.

Fristen for ansøgninger for nye tilladelser udløb onsdag d. 1 november  kl. 12. Energistyrelsen har modtaget en ansøgning i den halvårlige udbudsrunde for efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning. Den involverede ansøger, Danfoss A/S, har ansøgt om et område ved Nordborg på Als. Derudover er en tidligere ansøgning om hav og fjord arealer ved København, Roskilde og Holbæk også under behandling.

Energistyrelsen vil i den kommende tid gennemgå ansøgningen. Inden tilladelser gives, skal klima-, energi- og forsyningsministeren efter reglerne i undergrundsloven forelægge en redegørelse for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg om, hvilke tilladelser der vil blive udstedt.

Det bemærkes, at der kan ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning i de områder, som ikke allerede er omfattet af en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. Såfremt der på ansøgningstidspunktet behandles ansøgninger fra tidligere ansøgningsrunder, kan nye ansøgninger ikke indgives for områder, hvor der allerede er indgivet en ansøgning (jf. invitationsskrivelsen).

Der er i øjeblikket 2 ansøgning under behandling.

 

Geotermitilladelser

Tilladelse Eneretsbevilling af 8. december 1983 til at efterforske og indvinde geotermisk energi
Meddelt 8. december 1983
Operatør Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.
Område Thisted

Selskab

Andel (%)

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.

100

 

 

Tilladelse Tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Hovedstadsområdet
Meddelt 19. februar 2001
Operatør Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde
Område Hovedstadsområdet

Selskab

Andel (%)

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

33,33

Hovedstadsområdets forsyningsselskab (HOFOR)

33,33

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

33,33

 

 

Tilladelse Tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Sønderborg-området
Meddelt 11. oktober 2007
Operatør Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Område Sønderborg

Selskab

Andel (%)

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

100

 

 

 

Tilladelse G2017-01
Meddelt 24. februar 2017
Operatør Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.
Område Thisted
Selskab Andel %
Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. 100 

 

Tilladelse G2019-02
Meddelt 04. april 2019
Operatør Innargi A/S 
Område Aarhus
Selskab Andel (%)
Innargi A/S 100

 

Tilladelse

G2021-01

Meddelt

30. november 2021

Operatør

Innargi A/S

Område

Hovedstaden, Ringsted og Holbæk

Selskab

Andel (%)

Innargi A/S

100

 

Tilladelse G2023-01
Meddelt 20. juni 2023
Operatør Bach Gruppen A/S
Område Viborg
Selskab Andel (%)
Bach Gruppen A/S 100

 

 

Birte Røgen
Fuldmægtig (+45) 3392 6805
Mere om Geotermi