Geotermitilladelser

Kort over geotermitilladelser

Geotermi i Danmark, september 2019

kort over geotermitilladelser

Download kortet i høj opløsning

Ansøgninger under behandling

Energistyrelsen har modtaget to ansøgninger i den halvårlige udbudsrunde fra selskaber, der vil søge efter geotermisk energi med henblik på fjervarmeforsyning i Danmark.

Fristen for ansøgninger for nye tilladelser udløb mandag d. 2. september kl. 12. Energistyrelsen har modtaget to ansøgninger i den halvårlige udbudsrunde for efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning. De involverede ansøgere, Geotermisk Operatørselskab A/S og APM Holding Invest IV A/S, har ansøgt om områder i Hovedstadsområdet.

Energistyrelsen vil i den kommende tid gennemgå ansøgningerne. Inden tilladelserne gives, skal klima-, energi- og forsyningsministeren efter reglerne i undergrundsloven forelægge en redegørelse for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg om, hvilke tilladelser der vil blive udstedt.

Det bemærkes, at der kan ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning i de områder, som ikke allerede er omfattet af en tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi. Såfremt der på ansøgningstidspunktet behandles ansøgninger fra tidligere ansøgningsrunder, kan nye ansøgninger ikke indgives for områder, hvor der allerede er indgivet en ansøgning (jf. invitationsskrivelsen).

Der er i øjeblikket 7 ansøgninger under behandling.

Geotermitilladelser

Tilladelse Eneretsbevilling af 8. december 1983 til at efterforske og indvinde geotermisk energi
Meddelt 1983-12-08
Operatør Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.
Område Thisted

Selskab

Andel (%)

Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.

100

 

 

Tilladelse Tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Hovedstadsområdet
Meddelt 2001-02-19
Operatør Hovedstadsområdets forsyningsselskab
Område Hovedstadsområdet

Selskab

Andel (%)

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR)

33,33

Hovedstadsområdets forsyningsselskab (HOFOR)

33,33

Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS)

33,33

 

 

Tilladelse Tilladelse til efterforskning og indvinding af geotermisk energi i Sønderborg-området
Meddelt 2007-10-11
Operatør Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.
Område Sønderborg

Selskab

Andel (%)

Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

100

 

 

Tilladelse G2012-06
Meddelt 14. juni 2012
Operatør Farum Fjernvarme A.m.b.a.
Område Farum

Selskab

Andel (%)

Farum Fjernvarme A.m.b.a.

100

 

Tilladelse G2017-01
Meddelt 24. februar 2017
Operatør Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.
Område Thisted
Selskab Andel
Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. 100 %

 

Tilladelse G2018-01
Meddelt 28. marts 2018
Operatør Nail Resources Denmark B.V.
Område Lolland-Falster
Selskab Andel (%)
Nail Resources Denmark B.V. 60 %
BEET Energy ApS 40 %

 

Tilladelse G2019-01
Meddelt 04. april 2019
Operatør APMH Invest IV A/S
Område Aalborg
Selskab Andel (%)
APMH Invest IV A/S 100

 

Tilladelse G2019-02
Meddelt 04. april 2019
Operatør APMH Invest IV A/S
Område Aarhus
Selskab Andel (%)
APMH Invest IV A/S 100

 

Mere om Geotermi
Lene Fenger Clausen
Chefkonsulent (+45) 5167 4315