Global rådgivning

Gennem global rådgivning hjælper Energistyrelsen en række højvækst-økonomier rundt om i verden med at forene en bæredygtig energiforsyning med økonomisk vækst. 

Den danske rådgivning bygger på mere end 40 års erfaring med energieffektivitet og vedvarende energi fra Danmarks egen grønne omstilling af energisektoren.

Samarbejde med verdens vækstøkonomier

I dag samarbejder Energistyrelsen bilateralt med Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Indonesien og Tyrkiet. Det er alle lande, som i de seneste år har oplevet en stor økonomisk vækst, og som rummer store potentialer for at sænke deres udledning af drivhusgasser.

Energistyrelsens rådgivning gør landene i stand til at forberede sig på en fremtid med et større energibehov. Det sker ved at gøre landenes energisystemer mere effektive og ved at omlægge energiproduktionen til mere vedvarende energi.

Samtidig udbredes danske erfaringer med bæredygtig energi til lande, som repræsenterer 1/3 af de globale CO2-udledninger og 2 milliarder energiforbrugere

Den danske energimodel er udgangspunktet

Energistyrelsen baserer sin rådgivning på danske erfaringer med effektivisering og omstilling af energisystemet. Den såkaldte danske energimodel funger som inspiration til, hvordan man kan skabe renere og mere forsyningssikre energisystemer gennem effektiv regulering af markedet.

Energistyrelsen leverer på den baggrund vejledning og rådgivning inden for vind, biomasse, el-integration, energieffektivisering, fjernvarme, modellering og scenarieanalyser.

Globalt samarbejde med konkrete resultater

Energistyrelsens globale rådgivning har skabt en række succesfulde resultater. Resultaterne bekræfter, at den danske energimodel kan betale sig, når man vil gøre energisystemet grønnere og samtidigt fastholde den økonomiske vækst.

Blandt resultaterne er etableringen af et videncenter i Beijing, hvor danske og kinesiske eksperter samarbejder om udviklingen af analyser inden for vedvarende energi i Kina.

Blandt andre eksempler har Energistyrelsen bidraget til kortlægningen af et vindatlas i Sydafrika og Mexico og i udviklingen af en finansieringsmekanisme, der støtter energieffektiviseringer i små og mellemstore virksomheder i Vietnam.

Danmark har også fokus på langsigtet energiplanlægning og scenariemodellering i de andre partner. Også fleksibilitet i energisystemet er blandt de meget efterspurgte danske erfaringer.  

Vi beskriver Energistyrelsens bilaterale samarbejder uddybende på engelsk.