Global rådgivning

Danmark kan ikke løse klimaudfordringen alene. Men vi står på skuldrene af mere end 40 års grøn transitionshistorie og er i dag et globalt udstillingsvindue for grønne løsninger. Det danske eksempel er det stærkeste bidrag, vi kan give på vejen mod en global grøn omstilling. Dette har Danmark fokus på gennem bilaterale myndighedspartnerskaber med 16 partnerlande. Partnerskaberne bidrager til at nedbringe udledningerne af CO2 globalt og åbne markeder for eksporten af dansk energiteknologi. 

Samarbejde med verdens største drivhusgasudledere

I dag samarbejder Energistyrelsen med Kina, Mexico, Sydafrika, Vietnam, Ukraine, Indonesien, Tyrkiet, USA, Sydkorea, Japan, Holland, Tyskland, Storbritannien, Indien, Egypten og Etiopien. De 16 partnerlande repræsenterer mere end 65 procent af den globale udledning af CO2 og mere end 56 procent af verdens befolkning. Se verdenskort med oversigt over partnerlande

Globalt samarbejde med konkrete resultater

Energistyrelsens Center for Global Rådgivning har skabt en række succesfulde resultater. Resultaterne bekræfter, at den danske energimodel kan betale sig, når man vil gøre energisystemet grønnere og samtidigt fastholde den økonomiske vækst. Herunder kan du læse om nogle gode eksempler:

Energieffektiviseringer i Ukraine: Myndighedssamarbejdet bidrager til at skabe en mere energieffektiv industri i Ukraine. Nye tiltag kan efter 5 år mindske CO₂-udledningen i Ukraine årligt svarende til omkring en tredjedel af de danske CO₂-udledninger fra energiforbruget.

Havvind i USA: Myndighedssamarbejdet hjælper USA til at fremme havvind som en ny billig og ren energikilde. Gennemføres delstaternes ambitioner for 20 GW havvind, vil fortrængningen af drivhusgasudledninger svare til 70 procent af den danske årlige CO₂-udledning fra energisektoren.

Energiscenarier i Vietnam: Myndighedssamarbejdet understøtter Vietnam i langsigtet energiplanlægning. Den fælles udarbejdede Energy Outlook 2019 viser, at Vietnam kan spare op mod 370 millioner tons CO₂ årligt i 2050 uden ekstra omkostninger. Dette svarer til mere end 10 gange så meget som den danske årlige CO₂-udledning fra energisektoren.

Læs mere om Energistyrelsens bilaterale samarbejder uddybende på engelsk her:

Global Cooperation

Tæt myndighedssamarbejde øger de globale ambitioner

Energistyrelsen baserer sin rådgivning på danske erfaringer med effektivisering og omstilling af energisystemet. Vi rådgiver landene inden for områder af energisektoren, hvor Danmark har unik viden og løsninger i forhold til resten af verden. Energistyrelsen leverer vejledning og rådgivning inden for vind, biomasse, el-integration, energieffektivisering, fjernvarme, modellering og scenarieanalyser.

Ved at etablere varige og tætte samarbejder mellem danske myndigheder og myndigheder i partnerlandene, kan vi opbygge viden og varig kapacitet hos partnerlandenes myndigheder om, hvordan de kan indfri og styrke de politiske ambitioner på klimaområdet omkostningseffektivt. Dette skaber grundlag for bæredygtige energipolitiske beslutninger. Danske myndigheder kan på denne måde være en katalysator for politikudvikling, national planlægning og implementering af lovgivning – og dermed grøn omstilling