Global rådgivning

Danske erfaringer kan accelerere global grøn omstilling

Danmark udleder 0,1 procent af de globale drivhusgasser. Derfor kan vores nationale klimaindsats ikke stå alene, hvis vi skal gøre en forskel. Arbejdet i Global Rådgivning bidrager til at accelerere den globale grønne omstilling, og indsatsen er prioriteret som en del af Klimaloven.

Vores samarbejdspartnere er både statslige, regionale og lokale myndigheder fra hele verden. Sammen engagerer vi os i fremsynet energiplanlægning og effektive virkemidler, der kan bane vejen for at opnå klimamålene i Parisaftalen og samtidig skabe gode rammer for grøn vækst.

Vores partnerskaber omfatter verdens største CO2-udleder og vindmarked, Kina, nogle af verdens største vækstlande og udviklingslande, samt en række OECD-lande. Alle partnerskaber har det til fælles, at de skal styrke den grønne omstilling og skabe varige og positive klima-, miljø og samfundseffekter.

De grønne partnerskaber implementeres i tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, ambassaderne og Energinet, samt en række vitale danske aktører inden for grøn omstilling. I Global Rådgivning er vi et team af ca. 90 medarbejdere med bred faglighed fra ingeniører, økonomer og energiplanlæggere. I vores hverdag arbejder vi i god holdånd med holistiske anbefalinger og analyser inden for klimahandling, energiforsyning og regulatoriske virkemidler. Vi er et internationalt team, og størstedelen af vores udgivelser og materiale udgives også på engelsk. Se vores engelske hjemmeside.

Indsats baseret på dansk best practice

Danmark er verdensførende i den grønne omstilling. I 2020 vil halvdelen af elektriciteten i Danmark komme fra vindenergi, og vi har strøm i kontakten 99,996% af tiden. Det er Europarekord. I Energistyrelsen baserer vi vores rådgivning på de erfaringer, vi har gjort os med at skabe denne omstilling af energisystemet. Vores kernekompetencer omfatter:

  • Langsigtet energiplanlægning
  • Integration af vedvarende energi
  • Vindenergi (særligt havvind)
  • Energieffektivitet
  • Fjernvarme

Vores partnere har forskellige tilgange og forudsætninger i forhold til at omstille energiforbruget. Det er derfor vores opgave at tilpasse en imødekommende og inddragende indsats, hvor hvert land får mest muligt ud af samarbejdet, herunder at der opbygges varig kapacitet lokalt og at indsatsen understøtter en fair og socialt bæredygtig tilgang.

Vi deler også best practice fra den danske lovgivningsmæssige og politiske ramme. Et eksempel er den danske one-stop-shop tilgang, hvor Energistyrelsen fungerer som én samlende koordinerende myndighed inden for tilladelser til at opføre havvindmølleparker, hvilket er en meget efterspurgt model.

På den måde kan vores partnere designe og implementere effektiv regulering, der skaber et sundt erhvervsmiljø, fremmer innovation, giver økonomisk mening, sænker forbrugerpriserne og reducerer CO2-udledningen.

Download one-pager om Global Rådgivning

Lær mere om vores internationale energisamarbejder