Søg om en koncession

Minirunder

Det er muligt at søge tilladelse for de ledige dele af området vest for 6° 15' østlig længde. Såfremt interesserede søger om tilladelse, vil en meddelelse om ansøgningen offentliggøres, hvorefter andre interesserede har mulighed for, inden for en frist på 90 dage, at indsende deres ansøgning.

Naboblok

Såfremt der er geologiske eller produktionsmæssige årsager hertil, kan indehaver af en tilladelse søge om tilladelse til et tilstødende område (en naboblok).

Vejledning om ansøgning: 

Energistyrelsen kan give konkret vejledning ved henvendelse til ens@ens.dk

Koncessionskort