EU-regler for grøn brint

EU-regler for grøn brint

Fælleseuropæiske regler for, hvordan det dokumenteres, at PtX-brændstoffer er produceret ved brug af vedvarende energi.

De delegerede forordninger som beskriver reglerne, kan tilgås på følgende link:

Forordning om RFNBO  
Forordning om RCF, inkl. bilag om GHG-beregning for RFNBO og RCF 

Europa-Kommissionen har den 10. februar 2023 udstedt to delegerede forordninger, der fastsætter regler for, hvornår brint kan betegnes som grøn og dermed certificeres som et RFNBO-produkt (renewable fuel of non-biological origin).  RFNBO-forordningen blev sammen med RCF/GHG-forordningen (minimum threshold for GHG savings of recycled carbon fuels, RCF) endelig vedtaget i juni 2023. 

Elektriciteten til produktion af RFNBO kan komme fra enten en direkte forbindelse fra en vedvarende energikilde direkte til elektrolysanlægget eller trækkes fra det kollektive net. RFNBO forordningen beskriver, hvordan det skal dokumenteres at elektriciteten er vedvarende, og dermed at den producerede brint er grøn. 

Den anden forordning fastsætter en minimumsværdi for emissionsbesparelse på 70 pct. for genanvendt kuldstofbrændsler (Recycle Carbon Fuels, RCF). Derudover er der et tilhørende bilag (GHG-bilaget) der fastsætter en metode til beregning af emissionsbesparelsen fra RFNBO- og RCF-produkter. GHG-bilaget indeholder derudover en skelnen mellem CO2 fra fossile og biogene kilder og regler for hvor længe CO2 fra fossile kilder kan benyttes i produktion af RFNBO-produkter. 

Europa-Kommissionen har den14. marts 2024 offentliggjort et opdateret Q&A-dokument, som giver svar på en række spørgsmål til retsakterne. 

Se Europa-Kommissionens Q&A-dokument

Det bemærkes, at der i dokumentet tages forbehold for den bindende fortolkning af reglerne, idet de ultimativt vil afhænge af domstolenes fortolkning af EU-lovgivningen. Kommissionen forventer jævnligt at opdatere dokumentet med supplerende spørgsmål og svar.

Energistyrelsen har lavet en vurdering af VE-andele i elforsyningen i de to danske budzoner frem til 2035. Som det fremgår af vedlagte notat, som er baseret på en frozen policy-fremskrivning med samme antagelser som i Klimastatus og fremskrivning 2022, forventes VE-andelene i begge de to danske budzoner være over 90 pct. fra 2025 og frem.

Notat om VE-andele for elforbrug opdelt efter budzoner 

Kontakt

PtX Sekretariat