Hvad er Power-to-X?

Hvad er Power-to-X?

Energistyrelsen vurderer, at PtX kan blive en væsentlig brik i Danmarks fremtidige energisystem.

Power-to-X (PtX) dækker over en række teknologier, som alle tager udgangspunkt i, at strøm udnyttes til at fremstille brint. I Danmark taler man om Power-to-X, mens man i udlandet kalder det grøn brint eller ”electrofuels” (”e-fuels”). Begge begreber beskriver den proces, hvor strøm og vand bliver lavet om til brint gennem elektrolyse. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler, færger eller industrien, men den kan også viderekonverteres til andre brændstoffer. 

Viderekonverteringen kan ske med kvælstof fra luften for at producere ammoniak eller med CO2 for at producere brændstoffer som metanol eller flybrændstof. CO2’en kan fx komme fra biogasanlæg eller opsamles fra kraftvarmeværker, affaldsforbrænding eller industrien, og kan både anvendes til PtX (Carbon Capture and Utilization, CCU) eller deponeres i undergrunden (Carbon Capture and Storage, CCS). 

Energistyrelsen vurderer, at PtX er en væsentlig brik i at opfylde regeringens 70 pct. målsætning i 2030, men særligt frem mod målet om klimaneutralitet i 2045, hvor PtX-brændstoffer kan benyttes til at omstille dele af transportsektoren særligt inden for luftfart, søfart, den tunge vejtransport, landbruget, industrien osv. 
Danmark har en lang række virksomheder, der står klar med teknologi og ekspertise på tværs af hele PtX-værdikæden. Samtidig har vi store ressourcer inden for vedvarende energi (VE). Resten af Europa har også fået øjnene op for grøn brint og PtX, og der opstår store markeder i vores nabolande. Derfor er der store erhvervs- og eksportpotentialer i PtX-området for Danmark.

Figur: Oversigt over produktionskæde fra vedvarende energi (VE) til fremstilling af brændstoffer, der kan anvendes til transport og industri

Figur: Oversigt over produktionskæde fra vedvarende energi (VE) til fremstilling af brændstoffer, der kan anvendes til transport og industri produktionskæde fra vedvarende energi (VE) til fremstilling af brændstoffer, der kan anvendes til transport og industri

Webtilgængeligt alternativ til figur

Figuren viser, hvordan VE kan bruges til at fremstille brændstoffer og andre produkter, der kan bruges i transport og industri. Første skridt er, at man bruger grøn strøm til at spalte vand i ilt og brint. Denne teknologi kaldes elektrolyse. Den brint, der produceres, kan anvendes direkte som brændstof i vejtransporten eller i industrien, eller den kan viderekonverteres til andre brændstoffer, kemikalier og materialer. Figuren viser også, at der ved elektrolyseprocessen dannes varme, som evt. kan benyttes på fjernvarmenettet. 

Kontakt

PtX Sekretariat