Afregning sol og vind

Udbetaling af pristillæg

Når dit anlæg er berettiget til pristillæg jf. VE-loven eller du har modtaget en afgørelse af Energistyrelsen (eller Energinet), vil du modtage en fast afregningspris for din overskudsproduktion af Energistyrelsen.

Din strømproduktion og dit strømforbrug bliver gjort op hos din netvirksomhed.

Netvirksomheden indberetter information om din overskudsproduktion i et system, DataHub, hvor oplysninger om anlæggets produktion løbende bliver overført til Energistyrelsens afregningssystem.

Energistyrelsen modtager data fra netvirksomheden senest den 5. hverdag i måneden. Der vil senest den 20. i måneden) blive dannet et afregningsbilag ud fra den information, som Energistyrelsen har modtaget fra netvirksomheden.

Den 25. i måneden (eller først kommende hverdag herefter) vil Energistyrelsen udbetale for overskudsproduktion på baggrund af den information, som er indberettet af dit lokale forsyningsselskab.

Som udgangspunkt vil en eventuel udbetaling blive overført til den Nemkonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, der er anmeldt som ejer af elproduktionsanlægget.

Vær opmærksom på, at Energistyrelsen udelukkende foretager afregning, hvis der har været en overskudsproduktion.

Vindstød og markedsprisen

Vindstød udbetaler markedsprisen på vegne af Energinet.

Er dit anlæg berettiget til en fast afregningspris, vil du opleve, at du kan få udbetaling fra både Vindstød og Energistyrelsen. Den faste afregningspris, anlægget er godkendt til er minusmarkedsprisen. Det vil sige, at markedsprisen udbetales separat af Vindstød. Energistyrelsen afregner differencen mellem markedsprisen, og den faste afregningspris, som anlægget er berettiget til.

Markedsprisen er markedsprisen for elektricitet produceret på anlæg fastsættes på timebasis som day ahead-prisen. Markedsprisen udbetales af Vindstød A/S på vegne af Energinet. Hvis markedsprisen på el er vedvarende højere end den faste afregningspris, som dit anlæg er berettiget til, vil der opstå en negativ saldo. Energistyrelsen vil modregne det skyldige beløb i udbetalingen af pristillæg eller i Vindstøds udbetaling af markedsprisen. Det betyder, at udbetalingen fra Vindstød A/S vil blive mindre, når der sker modregning i markedsprisen.

Hvis det skyldige beløb ikke modregnes fuldstændigt i første måned, vil Energistyrelsen fortsætte med at modregne det resterende skyldige beløb, indtil den skyldige saldo er i nul. Du betaler ikke renter og gebyrer i forbindelse med modregning.

Hvis ikke det er muligt for Energistyrelsen at modregne det skyldige beløb, vil du modtage en besked om opkrævning af det skyldige beløb i din digitale postkasse. Det kan være i tilfælde, hvor du har solgt din ejendom med VE-anlægget eller har fravalgt pristillægget.

Spørgsmål til udbetaling af markedsprisen skal rettes til Vindstød på telefon 8863 8865 (vælg Personlig betjening i trykvalget) eller ve@vindstoed.dk

Manglende afregning af overskudsproduktion

Mangler du hele din afregning eller dele af den, kan du undersøge følgende:

  • Tjek datoerne for opgørelsen

  • Tjek udbetalingsdatoerne

  • Tjek status på vores hjemmeside om uregelmæssigheder i afregning

 

Er der uoverensstemmelse mellem anlæggets produktion og det antal kWh, du har fået udbetalt, kan du med fordel undersøge, hvornår din produktion er gjort op hos din netvirksomhed. Dette kan din elleverandør være behjælpelig med.

Vær opmærksom på, at Energistyrelsen udelukkende afregner pristillæg for overskudsproduktion, og at overskudsproduktion opgøres af din netvirksomhed/elleverandør.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ikke kan finde årsagen til den manglende afregning.

Eloverblik

Du kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til dine måledata. Her kan du som kunde få et samlet overblik over din el-produktion og -forbrug.

Eloverblik.dk

Vejledninger til brug af Eloverblik