Afregning sol og vind

Udbetaling af pristillæg

Når du er blevet godkendt til pristillæg af Energistyrelsen, vil du modtage et pristillæg for din overskudsproduktionen af Energistyrelsen.

Din strømproduktion og dit strømforbrug bliver gjort op hos din netvirksomhed.

Netvirksomheden indberetter information om din overskudsproduktion i et system, DataHub, hvor oplysninger om anlæggets produktion løbende bliver overført til Energistyrelsens afregningssystem.

Energistyrelsen modtager data fra netvirksomheden senest den 5. hverdag i måneden. Der vil den 20. i måneden (eller først kommende hverdag herefter) blive dannet et afregningsbilag ud fra den information, som Energistyrelsen har modtaget fra netvirksomheden.

Den 25. i måneden (eller først kommende hverdag herefter) vil Energistyrelsen udbetale for overskudsproduktion på baggrund af den information, som er indberettet af dit lokale forsyningsselskab.

Som udgangspunkt vil udbetalingen blive overført til den Nemkonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, som er godkendt til pristillæg.

Vær opmærksom på, at Energistyrelsen udelukkende udbetaler pristillæg, hvis der har været en overskudsproduktion.

Vindstød og spotpris

Er dit anlæg godkendt til pristillæg, vil du opleve, at du kan få udbetaling fra både Vindstød og Energistyrelsen. Det pristillæg, anlægget er godkendt til er minus spotprisen, det vil sige at spotprisen udbetales separat fra Vindstød. Energistyrelsen udbetaler differencen mellem spotprisen, og det pristillæg anlægget er godkendt til.

Spotprisen er markedsprisen for el, som reguleres time for time på den nordiske elbørs – Nord Pool. Når spotprisen er høj, vil udbetalingen fra Energistyrelsen være tilsvarende lavere, og hvis spotprisen overstiger det beløb, du samlet set kan få udbetalt, vil Energistyrelsen ikke lave en udbetaling. Energistyrelsen vil derimod modregnet det beløb, der overstiger det samlede maksimale pristillæg og modregne beløbet i en efterfølgende udbetaling fra Energistyrelsen.

Spørgsmål til udbetaling af spotprisen skal rettes til Vindstød på telefon 8863 8865 (vælg personlig betjening i trykvalget) eller ve@vindstoed.dk

Manglende afregning af overskudsproduktion

Mangler du hele din afregning eller dele af den, kan du undersøge følgende:

  • Tjek datoerne for opgørelsen
  • Tjek udbetalingsdatoerne
  • Tjek status på vores hjemmeside om uregelmæssigheder i afregning

Er der uoverensstemmelse mellem anlæggets produktion og det antal kWh, du har fået udbetalt, kan du med fordel undersøge, hvornår din produktion er gjort op hos din netvirksomhed. Dette kan din elleverandør være behjælpelig med.

Vi udbetaler pengene den 25. i hver måned eller først kommende bankdag herefter. Der kan gå 1-2 bankdage før du kan se pengene på din bankkonto.

Det betyder, at hvis for eksempel den 25. er en lørdag, vil udbetalingen først ske om mandagen den 27., og du kan derfor først se pengene den 29. i den pågældende måned.

Vær opmærksom på, at Energistyrelsen udelukkende udbetaler pristillæg for overskudsproduktion.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ikke kan finde årsagen til den manglende afregning.

Eloverblik

Du kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til dine stam- og måledata. Her kan du som kunde få et samlet overblik over din el-produktion og -forbrug.

Se Eloverblik.dk

Se vejledninger til brug af Eloverblik

Manglende afregning af overskudsproduktion

Mangler du hele din afregning eller dele af den, kan du undersøge følgende:

  • Tjek datoerne for opgørelsen
  • Tjek udbetalingsdatoerne
  • Tjek status på vores hjemmeside om uregelmæssigheder i afregning

Er der uoverensstemmelse mellem anlæggets produktion og det antal kWh du har fået udbetalt, kan du med fordel tjekke op på, hvornår din produktion er gjort op hos din netvirksomhed. Dette kan din elleverandør være behjælpelig med. 

Vi udbetaler pengene den 25. i hver måned eller først kommende bankdag herefter. Der kan gå 1-2 bankdage før du kan se pengene på din bankkonto.

Det betyder at hvis f.eks. den 25. er en lørdag, vil udbetalingen først ske om mandagen den 27. og derfor kan det ske at du først kan se pengene den 29. i den pågældende måned.

Vær opmærksom på, at Energistyrelsen udelukkende udbetaler pristillæg for overskudsproduktion.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ikke kan finde årsagen til den manglende afregning.