Afregning sol og vind

Udbetaling af pristillæg

Når du er blevet godkendt til pristillæg af Energistyrelsen vil du modtage udbetaling af overskudsproduktionen fra Energistyrelsen.

Din strømproduktion og strømforbrug bliver gjort op hos dit lokale forsyningsselskab.
Forsyningsselskabet indberetter information om din overskudsproduktion i et system, Datahub, hvor de løbende bliver overført til Energistyrelsens afregningssystem.

Energistyrelsen henter informationerne ca. den 5. i måneden. Der vil den 20. i måneden blive dannet et afregningsbilag ud fra den information som Energistyrelsen har hentet. (Informationerne bliver hentet så tæt på den 20. som muligt)

Den 25. i måneden (eller først kommende hverdag herefter) vil Energistyrelsen udbetale for overskudsproduktion på baggrund af den information, som er indberettet af dit lokale forsyningsselskab.

Som udgangspunkt vil udbetalingen blive overført til den Nemkonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer som er godkendt til pristillæg.

Manglende afregning af overskudsproduktion

Mangler du hele din afregning eller dele af den, kan du undersøge følgende:

  • Tjek datoerne for opgørelsen
  • Tjek udbetalingsdatoerne
  • Tjek status på vores hjemmeside om uregelmæssigheder i afregning

Er der uoverensstemmelse mellem anlæggets produktion og det antal kWh du har fået udbetalt, kan du med fordel tjekke op på, hvornår din produktion er gjort op hos din netvirksomhed. Dette kan din elleverandør være behjælpelig med. 

Vi udbetaler pengene den 25. i hver måned eller først kommende bankdag herefter. Der kan gå 1-2 bankdage før du kan se pengene på din bankkonto.

Det betyder at hvis f.eks. den 25. er en lørdag, vil udbetalingen først ske om mandagen den 27. og derfor kan det ske at du først kan se pengene den 29. i den pågældende måned.

Vær opmærksom på, at Energistyrelsen udelukkende udbetaler pristillæg for overskudsproduktion.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du ikke kan finde årsagen til den manglende afregning.

Skal pristillægget udbetales til en anden konto end Nemkonto?

Pristillægget bliver udbetalt til den jurdiske ejers nemkonto. Hvis pristillægget skal udbetales til anden konto er der tre former for aftaler man kan lave.

  1. Specifik konto - Hvis du som ejer ønsker at pengene bliver overført til en anden konto end din nemkonto. Som regel er det brugt når du som anlægsejer vil have pristillægget overført til en anden konto end din nemkonto. BEMÆRK, når der anmodes om specifik-konto, gælder det for alle fremtidige udbetalinger af anlægsafregninger fra Energistyrelsen. Det vil sige, hvis du står registreret som ejer af flere anlæg hos Energistyrelsen, sker fremtidige udbetalinger nu også til den specifikke konto.
  2. Åben transport - Hvis du som ejer af ønsker at pengene overføres til din lejer der er forbruger (Disponent) på adressen. Transporten kaldes åben, da den ikke er låst til en person, men til den lejer der står som disponent på adressen.
  3. Uigenkaldelig transport -  som er til forholdet mellem to parter, altså anlægsejer som transportgiver og en valgt (låst) modtager. Hvis du som ejer ønsker at pristillægget overføres til f.eks. en bank. Aftalen om en uigenkaldelig transport kan kun ophæves, hvis begge parter indgår en aftale om dette. 

OBS! Udkastene til aftalerne om åben transport og uigenkaldelig transport er vejledende og det påhviler parterne i sagen at udforme en aftale som passer til de forhold der gør sig gældende.

Blanketter

Anmodning om oprettelse af specifik konto

 

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74