Ansøgningsskemaer til biogas

Til orientering kan det oplyses, at Folketinget har vedtaget lov nr. 546 af 28. april 2020. Det betyder, at ansøgningsfristen for ansøgninger om tilsagn om pristillæg og fornyet tilsagn om tilskud på biogasområdet udskydes fra 1. maj 2020 til 1. juli 2020.

For at opnå tilsagn om pristillæg eller fornyet tilsagn om tilskud på biogasområdet, skal Energistyrelsen have modtaget en fyldestgørende ansøgning senest den 1. juli 2020.

Energistyrelsen skal bemærke, at sagsbehandlingen af de ansøgninger, der er modtaget eller modtages, ikke forsinkes af fristforlængelsen som følge af det vedtagne lovforslag.

Ansøgningsskema til ansøgning om pristillæg til elektricitet produceret ved biogas (§ 43 f.)

Ansøgningsskema til ansøgning om opgraderet biogas (§ 35 g.)

Ansøgningsskema til ansøgning om pristillæg til elektricitet producerete ved forgasningsgas (§ 43 g.)

Ansøgningsskema til procesformål - biogas (§43 c.)

Ansøgning om fornyet tilsagn om tilskud til biogas der anvendes til varmeproduktion (§ 43 d)

Ansøgning om konvertering af tilsagn om pristillæg

Ansøgning om overdragelse af tilsagn om pristillæg

Ansøgning om overdragelse af tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret ved biogas eller forgasningsgas

Anmodning om fravalg af pristillæg til elektricitet produceret ved biogas eller forgasningsgas

Anmodning om genoptagelse af pristillæg til elektricitet produceret ved biogas eller forgasningsgas

Information til store virksomheder

Store virksomheder skal i forbindelse med ansøgning om tilsagn, udarbejde en business case, til brug for dokumentation af støttens tilskyndelsesvirkning. Energistyrelsen henviser til skrivelsen nedenfor. Her findes rammerne under hvilke Energistyrelsen agerer inden for, når en business case betragtes.

Orientering om businesscase

Spørgsmål til ansøgningen bedes fremsendt til: tilsagn-biogas@ens.dk

Mere om Biogas