Ansøgningsskemaer til biogas

Ansøgningsskema til ansøgning om pristillæg til elektricitet produceret ved biogas (§ 43 f.)

Ansøgningsskema til ansøgning om opgraderet biogas (§ 35 g.)

Ansøgningsskema til ansøgning om pristillæg til elektricitet producerete ved forgasningsgas (§ 43 g.)

Ansøgningsskema til procesformål - biogas (§43 c.)

Ansøgning om fornyet tilsagn om tilskud til biogas der anvendes til varmeproduktion (§ 43 d)

Information til store virksomheder

Store virksomheder skal i forbindelse med ansøgning om tilsagn, udarbejde en business case, til brug for dokumentation af støttens tilskyndelsesvirkning. Energistyrelsen henviser til skrivelsen nedenfor. Her findes rammerne under hvilke Energistyrelsen agerer inden for, når en business case betragtes.

Orientering om businesscase

Spørgsmål til ansøgningen bedes fremsendt til: tilsagn-biogas@ens.dk

Mere om Biogas