Ansøgningsskemaer til biogas

Folketinget vedtog ved lov nr. 546 af 28. april 2020, at ansøgningsfristen for ansøgninger om tilsagn om pristillæg og fornyet tilsagn om tilskud på biogasområdet blev udskudt fra 1. maj 2020 til 1. juli 2020.

For at opnå tilsagn om pristillæg eller fornyet tilsagn om tilskud på biogasområdet, skulle Energistyrelsen derfor have modtaget en fyldestgørende ansøgning senest den 1. juli 2020.

Ansøgning om konvertering af tilsagn om pristillæg

Ansøgning om overdragelse af tilsagn om pristillæg

Ansøgning om overdragelse af tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret ved biogas eller forgasningsgas

Anmodning om fravalg af pristillæg til elektricitet produceret ved biogas eller forgasningsgas

Anmodning om genoptagelse af pristillæg til elektricitet produceret ved biogas eller forgasningsgas

Information til store virksomheder

Store virksomheder skal i forbindelse med ansøgning om tilsagn, udarbejde en business case, til brug for dokumentation af støttens tilskyndelsesvirkning. Energistyrelsen henviser til skrivelsen nedenfor. Her findes rammerne under hvilke Energistyrelsen agerer inden for, når en business case betragtes.

Orientering om businesscase

Spørgsmål til ansøgningen bedes fremsendt til: tilsagn-biogas@ens.dk

Mere om Biogas