Blanketter og vejledninger

Vi arbejder på at opdatere blanketterne til den nye selvbetjeningsportal og offentliggør dem hurtigst muligt.

Generelle

Fuldmagt

Anmodning om oprettelse af specifik konto

Netvirksomhedernes forpligtelser i henhold til bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019

Vejledning om beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducenternes køb og salg af elektricitet på elmarkedet

Vejledning i oprettelse af en specifik konto

Orientering til Energistyrelsen om transport i udbetalinger

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Stamdata på batterianlæg

Stamdatablanketter for solcelleanlæg, vindmølleanlæg, kraftværker og forbrugsenheder kan hentes på Dansk Energis hjemmeside

Solcelleanlæg

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning for borgere (borger.dk)

Anmodning om dispensation for selskabsudskillelse §4 

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Pristillæg til solceller

Fravalg eller genoptagelse af pristillæg til privatejede solceller sker på borger.dk 

Fravalg af pristillæg / Genoptagelse af pristillæg som borger

Virksomheder skal fravælge eller genoptage pristillæg på virk.dk

Fravalg af pristillæg / Genoptagelse af pristillæg som virksomhed

Vindmøller og værker

Ansøgning om ejerskifte for vindmøller og værker

Ny fuldmagtshaver for en vindmøllepark

Servicebesøg

Indberetning af servicebesøg