Blanketter og vejledninger

Generelle

Brugeradgang til netvirksomhed

Brugeradgang til indberetning af rådighed

Fuldmagt

Gruppeskift

Anmodning om oprettelse af specifik konto

Stamdatablanket for solcelleanlæg

Netvirksomhedernes forpligtelser i henhold til bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019

Vejledning om beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducenternes køb og salg af elektricitet på elmarkedet

Vejledning i oprettelse af en specifik konto

Orientering til Energistyrelsen om transport i udbetalinger

Stamdata på batterianlæg

Solcelleanlæg

Anmodning om skift af lejer for solcelleanlæg/husstandsvindmølle

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Anmodning om skift af ejer for solcelleanlæg/husstandsvindmølle

Ansøgning om tilsagn om nettoafregning 

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning

Anmodning om nettoafregning for solcelleanlæg

Anmodning om dispensation for overdragelse af tilsagn

Anmodning om dispensation for selskabsudskillelse §4 

Ansøgning om ombytning af tilsagn og forhåndstilsagn om dispensation efter §§6 eller 7 

Anmodning om ophør af nettoafregning for solcelleanlæg

Meddelelse om dødsfald

Pristillæg til solceller

Anmodning om fravalg af pristillæg

Ansøgning om afgørelse om pristillæg

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 1

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 2

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 4

Søg om afgørelse (solcellepulje 2015, forår 2016) på selvbetjeningsportalen

Søg om afgørelse underpulje 1+2 (Efterår 2016) på selvbetjeningsportalen

Husstandsvindmøller

Ansøgning om tilsagn om nettoafregning

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2015

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2016

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2017

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2018

Ansøgning om endelig afgørelse til pristillæg 2019

Vindmøller og værker

Ansøgning om ejerskifte for vindmøller og værker

Ny fuldmagtshaver for en vindmøllepark

Indberetning af servicebesøg 

Indberetning af servicebesøg - Blanket til selvbetjening

Selvbetjeningsblanket - Servicevirksomheder

Biogas

Ansøgning om pristillæg - biomasse

Ansøgning af tilsagn om forhøjet pristillæg - biomasse

Ansøgningsskema til tilsagn om mulighed for tilskud til biogas

Ansøgningsskema til oprettelse som tilskudsmodtager

Ansøgning om pristillæg til opgraderet biogas

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74