Blanketter og vejledninger

Vi arbejder på at opdatere blanketterne til den nye selvbetjeningsportal og offentliggør dem hurtigst muligt.

Generelle

Fuldmagt

Gruppeskift

Anmodning om oprettelse af specifik konto

Netvirksomhedernes forpligtelser i henhold til bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019

Vejledning om beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducenternes køb og salg af elektricitet på elmarkedet

Vejledning i oprettelse af en specifik konto

Orientering til Energistyrelsen om transport i udbetalinger

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Stamdata på batterianlæg

Stamdatablanketter for solcelleanlæg, vindmølleanlæg, kraftværker og forbrugsenheder kan hentes på Dansk Energis hjemmeside

Solcelleanlæg

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som privat person med CPR-nr., skal du logge borger.dk med dit nemID og udfylde blanketten.

Hvis du vil ansøge om ejerskifte som virksomhed med CVR-nr., skal du logge på virk.dk med din medarbejdersignatur og udfylde blanketten. 

Ansøgning om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøgning om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for borgere (borger.dk)

Anmodning om nettoafregning for solcelleanlæg

Anmodning om dispensation for overdragelse af tilsagn

Anmodning om dispensation for selskabsudskillelse §4 

Ansøgning om ombytning af tilsagn og forhåndstilsagn om dispensation efter §§6 eller 7 

Anmodning om ophør af nettoafregning for solcelleanlæg

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Ansøgning om dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse for solcelleanlæg nettilsluttet før den 18. december 2020 

Pristillæg til solceller

Anmodning om fravalg af pristillæg

Ansøgning om afgørelse om pristillæg

Husstandsvindmøller

Ansøgning om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøgning om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for borgere (borger.dk)

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2019

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Vindmøller og værker

Ansøgning om ejerskifte for vindmøller og værker

Ny fuldmagtshaver for en vindmøllepark

Servicebesøg

Indberetning af servicebesøg