Blanketter og vejledninger

Vi arbejder på at opdatere blanketterne til den nye selvbetjeningsportal og offentliggør dem hurtigst muligt.

Generelle

Fuldmagt

Gruppeskift

Anmodning om oprettelse af specifik konto

Netvirksomhedernes forpligtelser i henhold til bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019

Vejledning om beregning af nettoafregning og opgørelse af egenproducenternes køb og salg af elektricitet på elmarkedet

Vejledning i oprettelse af en specifik konto

Orientering til Energistyrelsen om transport i udbetalinger

Stamdata på batterianlæg

Stamdatablanketter for solcelleanlæg, vindmølleanlæg, kraftværker og forbrugsenheder kan hentes på Dansk Energis hjemmeside

Solcelleanlæg

Overdragelse af pristillæg til lejer af anlæg

Anmodning om skift af ejer for solcelleanlæg/husstandsvindmølle

Ansøgning om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøgning om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for borgere (borger.dk)

Anmodning om nettoafregning for solcelleanlæg

Anmodning om dispensation for overdragelse af tilsagn

Anmodning om dispensation for selskabsudskillelse §4 

Ansøgning om ombytning af tilsagn og forhåndstilsagn om dispensation efter §§6 eller 7 

Anmodning om ophør af nettoafregning for solcelleanlæg

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Pristillæg til solceller

Anmodning om fravalg af pristillæg

Ansøgning om afgørelse om pristillæg

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 1

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 2

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 4

Søg om afgørelse (solcellepulje 2015, forår 2016) på selvbetjeningsportalen

Søg om afgørelse underpulje 1+2 (Efterår 2016) på selvbetjeningsportalen

Husstandsvindmøller

Ansøgning om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for virksomheder (virk.dk)

Ansøgning om tilsagn eller afgørelse om nettoafregning for borgere (borger.dk)

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2015

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2016

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2017

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2018

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2019

Læs om Energistyrelsens behandling af personoplysninger i forbindelse med nettoafregning

Vindmøller og værker

Ansøgning om ejerskifte for vindmøller og værker

Ny fuldmagtshaver for en vindmøllepark

Servicebesøg

Indberetning af servicebesøg

Biogas

Ansøgning om pristillæg til opgraderet biogas

Ansøgning om pristillæg til elektricitet produceret ved biogas