Blanketter og vejledninger

Generelle

Brugeradgang til netvirksomhed

Brugeradgang til indberetning af rådighed

Fuldmagt

Gruppeskift

Anmodning om oprettelse af specifik konto

Stamdatablanket for solcelleanlæg

Solcelleanlæg

Ansøgning om tilsagn om nettoafregning 

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning

Anmodning om nettoafregning for solcelleanlæg

Anmodning om dispensation for overdragelse af tilsagn

Anmodning om dispensation for selskabsudskillelse §4 

Ansøgning om ombytning af tilsagn og forhåndstilsagn om dispensation efter §§6 eller 7 

Anmodning om ophør af nettoafregning for solcelleanlæg

Ansøgning om ejerskifte

Meddelelse om dødsfald

Pristillæg til solceller

Anmodning om fravalg af pristillæg

Ansøgning om afgørelse om pristillæg

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 1

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 2

Ansøgning om afgørelse om pristillæg - underpulje 4

Søg om afgørelse (solcellepulje 2015, forår 2016) på selvbetjeningsportalen

Søg om afgørelse underpulje 1+2 (Efterår 2016) på selvbetjeningsportalen

Husstandsvindmøller

Ansøgning om tilsagn om nettoafregning

Ansøgning om afgørelse om nettoafregning

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2016

Ansøgning om endelig afgørelse om pristillæg 2017

Ansøgning om tilsagn til nettoafregning og pristillæg til husstandsvindmøllepulje 2018

Vindmøller og værker

Ansøgning om tilsagn om  pristillæg til forsøgsvindmøller uden for de nationale testcentre 

Ansøgning om garanti

Ansøgning om forlængelse af garanti

De minimis-erklæring

Blanket Ansøgning om Tilsagn

Blanket Ansøgning om Udbetaling

Blanket Ansøgning om Projektændring

Blanket Ansøgning om A´conto udbetaling 

Ansøgning om ejerskifte for vindmøller og værker

Bemyndigelsesblanket - vindmøller

Indberetning af servicebesøg (Excel)

Indberetning af servicebesøg - Blanket til selvbetjening

Selvbetjeningsblanket - Servicevirksomheder

Biogas

Ansøgning om pristillæg - biomasse

Ansøgning af tilsagn om forhøjet pristillæg - biomasse

Ansøgningsskema til tilsagn om mulighed for tilskud til biogas

Ansøgningsskema til oprettelse som tilskudsmodtager

Åbningstider i V.E.-administrationen

Mandag til fredag

fra kl. 9:00 til kl. 14:00

 

Kontakt V.E.-administrationen

Email: VE@ens.dk

Telefon: 70 21 50 74